Sökning: "kvale brinkmann innehållsanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kvale brinkmann innehållsanalys.

 1. 1. "Till slut så blir det ett sätt att leva" : En intervjustudie om livssituation och hälsa hos anhöriga till personer med alkoholproblematik

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Björk; [2016]
  Nyckelord :Alcohol problems; Family member; Health; Life situation; Alkoholproblematik; Anhörig; Hälsa; Livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholproblematik är ett stort problem som påverkar den enskilda personen, anhöriga och samhället. Lagar och riktlinjer slår fast att anhöriga ska erbjudas stödinsatser. Sjuksköterskans etiska kod omfattar både den enskilda individen, anhöriga och samhället. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser vid vård av barn på en akutmottagning : Intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Christina Nordhagen; Emma Vårhall; [2013]
  Nyckelord :akutmottagning; småbarn; upplevelser; allmänsjuksköterska; vård av barn; förskolebarn; skolbarn;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningar inom Västra Götalandsregion vårdar i viss utsträckning barn, dock finns inget krav på vidareutbildning inom barnsjukvård. Den forskning vi tagit del av belyser vikten av att ha rätt kompetens vid vård av barn. LÄS MER

 3. 3. Behov av förberedelser hos barn med ADHD inför sjukhusbesök

  Magister-uppsats,

  Författare :camilla Johansson; Linda Östlund; [2010-07-09]
  Nyckelord :ADHD; child; information; preparation;

  Sammanfattning : ADHD är en vanligt förekommande diagnos hos barn. Ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet leder till att dessa barn skadar sig i större utsträckning än andra barn. Detta innebär att de oftare kommer i kontakt med sjukvården. LÄS MER