Sökning: "kvalificerad utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kvalificerad utvärdering.

 1. 1. Distributed Relay/Replay Attacks on GNSS Signals

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Malte Lenhart; [2022]
  Nyckelord :Global Navigation Satellite System GNSS ; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Security; Satellitnavigeringssystem; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Säkerhet;

  Sammanfattning : In modern society, Global Navigation Satellite Systems (GNSSs) are ubiquitously relied upon by many systems, among others in critical infrastructure, for navigation and time synchronization. To overcome the prevailing vulnerable state of civilian GNSSs, many detection schemes for different attack types (i.e. LÄS MER

 2. 2. Spindeln i nätet : En studie om specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Götulf; Hanna Larsson; [2016]
  Nyckelord :Anpassningar; extra anpassningar; inkludering; kompetens; specialpedagog; specialpedagogik; specifik kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån en forskningsfråga som berör hur specialpedagogens specifika kompetens framträder i arbetet med extra anpassningar i och utanför klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av reglerna om expertbeskattning i ljuset av blåkortsdirektivet och ökad global konkurrens om högkvalificerad arbetskraft.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Aleksandra Salomachina; Vedrana Halilovic; [2014]
  Nyckelord :beskattning; skattelättnad; blåkortsdirektiv;

  Sammanfattning : Beskattning spelar allt större roll i människors migrationsbeslut. Flera länder har infört skattelättnader för vissa kategorier av utländska arbetstagare i syfte att göra sig mer attraktiva för kvalificerad utländsk arbetskraft. År 2000 införde Sverige skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner, den s.k. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i Professionella Serviceorganisationer – en fallstudie på patentbyrån Albihns Malmökontor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Wilander; Alexandra Lindqvist; Ivana Dukic; [2009]
  Nyckelord :Professionella Serviceorganisationer; Ekonomistyrning; Kultur; Organisationsform; Human Resource Management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I mer än två årtionden har vi i västvärlden haft en postindustriell serviceekonomi och vi lever idag i ett tjänstesamhälle som under de senaste åren utvecklats i allt högre grad. En stor del av de företag som idag återfinns i tjänstesektorn är professionella serviceorganisationer som arbetar med kvalificerad tjänsteproduktion. LÄS MER

 5. 5. Att revidera eller inte revidera? -vad anser ägare av små aktiebolag om vikten av revision?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Andersson; [2008-05-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag måste alla svenska aktiebolag oavsett storlek anlita en extern kvalificerad revisor som granskar årsredovisning och bokslut. När denna lag togs i bruk 1983 var syftet att förebygga ekonomisk brottslighet i de små bolagen och att hjälpa ägarna att uppmärksamma ekonomiska problem inom företaget. LÄS MER