Sökning: "kvalifikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet kvalifikationer.

 1. 1. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 2. 2. LIVMODERN – HYSTERISKT VIKTIG FÖR KVINNLIGHETEN? Upplevelser av hysterektomi utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Agélii; Sarah Browne; [2018-01-25]
  Nyckelord :hysterektomi; kvinnlighet; genus; könsidentitet; identitet; kvinnor; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige och innebär att uterus avlägsnas. Kirurgin leder till avslutad menstruation, infertilitet och ibland till kirurgiskt inducerad menopaus. LÄS MER

 3. 3. Jura novit curia : En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Ivars; [2018]
  Nyckelord :Jura novit curia; Iura novit curia; Arbitration; International Arbitration; Jura novit curia; Iura novit curia; Skiljedom; Skiljemannarätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Internationella skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : Principen jura novit curia anses vedertagen i svensk processrätt. Det har dock ansetts osäkert om, och i så fall hur, principen ska tillämpas i internationella skiljeförfaranden. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad byggarbetsmiljösamordning : Arbetsmiljöarbetet under planering- och projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Juhamatti Huoviala; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to highlight the important work done by the planning and design coordinator for the construction environment in the early stages, and the significance of this for improving the working environment throughout the project. This work will be conveyed to the construction and installation work coordinator, whose task is to build on the work that has begun. LÄS MER

 5. 5. Omplacerad eller utsorterad? - En studie om den rättsliga utvecklingen kring reglerna om omplacering i 7 § andra stycket LAS och omplacering i turordning enligt 22 § fjärde stycket LAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Frage; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Employment Protection Act from 1974 was implemented in to Swedish law as a way to secure the employments of the employees. Before the implementation of the Act, the rights of the employees were regulated in collective agreements. By then there were only some rights regulated in the law. LÄS MER