Sökning: "kvalifikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet kvalifikationer.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av möten med vårdpersonal : En litteraturöversikt från våldsutsatta kvinnors perspektiv med fokus på erfarenheter och av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Norrby; Laila Olsson; [2020]
  Nyckelord :våldsutsatt kvinna; erfarenhet; attityder; sjuksköterska; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem och kan ge negativa följder för kvinnors psykiska hälsa. Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård inom sjukvårdens olika instanser av andra orsaker, och tidigare studier tyder på att våldsutsatta kvinnors erfarenheter i mötet med sjukvården, tenderar att vara negativa. LÄS MER

 2. 2. Personliga tränares konflikt att arbeta hälsofrämjande i den kommersiella gymmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Grahn; Isabelle Mulkerrins; [2019-08-14]
  Nyckelord :Bodily capital; hälsofrämjande arbete; kost; kroppsideal; personlig tränare; säljyrke;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Mia PrimAntal sidor: 45 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala måltidsutvecklaren : En studie om en framväxande profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :E. Frick; Erika Månsson; [2019]
  Nyckelord :Offentliga måltider; kostchef; måltidschef; måltidsutvecklare; måltidsplanerare; måltidsstrateg; måltidskonsult; kostekonom; kostsamordnare; måltidsinspiratör; kvalitétescontroller; kostvetare; verksamhetsutvecklare;

  Sammanfattning : Varje dag serveras det cirka tre miljoner måltider inom den offentliga sektorn, där Sverige är ett av tre länder som erbjuder kostnadsfri måltid i förskola, skola och äldreomsorg. Lagen beskriver att måltiden ska vara näringsriktig och det är måltidsutvecklaren som tillsammans med kost-/ måltidschef arbetar med måltiderna. LÄS MER

 5. 5. Ideellt engagemang inom idrottsvärlden : Effekter på familjeliv, partner och livspussel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Arvidsson; Elin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ideellt arbete; Motivation; Passion; Strategier; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka varför individer väljer att engagera sig ideellt inom idrottsföreningar, vilka strategier de använder sig av inom familjen för att få vardagen att gå ihop samt hur situationen upplevs utav såväl den aktive som dennes partner. Vi har genomfört tolv intervjuer med sex par som är engagerade inom olika föreningar och idrotter. LÄS MER