Sökning: "kvalité företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden kvalité företagsekonomi.

 1. 1. Varför betala fullpris när jag kan köpa på rea? : En kvantitativ studie i hur tillfälliga prisnedsättningar påverkar klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Frisk; Kim Chu; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; Konsumentbeteende; Benägenhet att vänta; Realisation; Impulsivitet; Rea; Reor; Prisnedsättningar;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som en strategi för att skapa merförsäljning. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde : En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Hallin Johansson; Sebastian Warren; [2017]
  Nyckelord :Key words: IFRS 13; compliance; disclosure; financial reports; fair value; investment property; IFRS 13; efterlevnad; upplysningskrav; finansiella rapporter; verkligt värde; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde - En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien    Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2017 – juni   Syfte: Företag som brister i den finansiella rapporteringen lever inte upp till IFRS krav på transparens, kompabilitet och en enhetlig redovisning i Europa. Relevant information riskerar därmed att undanhållas från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Revisionspliktens avskaffande : En studie om revisionsbyråernas strategi- och implementeringsarbete för att anpassa sig till omvärldsförändringen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Patrik Bojent; Maria Åhlander; [2017]
  Nyckelord :strategi; revisionsplikten;

  Sammanfattning : Examensarbete, Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, kurskod 2FE90E/2FE92E, VT 14 Författare: Patrik Bojent, Maria Åhlander Handledare: Pia Nylinder Titel: Revisionspliktens avskaffande. En studie om revisionsbyråernas strategi och implementeringsarbete för att anpassa sig till omvärldsförändringen. LÄS MER

 4. 4. Så designade Lean management en modern vårdmiljö : En studie om användandet av Lean management principer i utformningen av en modern vårdmiljö på Capio Sankt Görans sjukhus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Susanna Carlsson; Caroline Frölén; [2017]
  Nyckelord :Lean management; design; sjukvården; vårdlokaler; kvalité; effektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lean management är en administrativ reform som gör anspråk på att ständigt förbättra och effektivisera för att förbättra kvalité inom flera sektorer, varav en är sjukvården. Ett sjukhus som arbetar med Lean Management för att förbättra sin vård är S:t Görans sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering och dess effekter på marknaden : En kvantitativ studie om GRI-användande företag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Glad; Marie Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är idag ett högst aktuellt begrepp då världen står inför stora utmaningar. Företag anses ha ett stort ansvar när det kommer till dessa utmaningar och förväntas inte enbart sträva efter vinstmaximering utan de förväntas även ta ansvar för sin omgivning. LÄS MER