Sökning: "kvalitativ analys hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kvalitativ analys hjärtinfarkt.

 1. 1. Stöd efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefin Kastbom; Åsa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Litteraturöversikt; Personcentrerad omvårdnad; Personer; Stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ett stort antal människor i en hjärtinfarkt. Många människor dör också av en hjärtinfarkt. Det är vanligt att få andra sekundära problem efteråt. Depression, nedsatt livskvalitet och trötthet är vanligt återkommande. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Alvelid; Katarina Stenvik; [2019]
  Nyckelord :Acute myocardial infarction; symptoms and experience;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Tiden efter hjärtinfarkt - personers upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robin Andersson; Isabelle Neuman; [2019]
  Nyckelord :Fysiska begränsningar; Hjärtinfarkt; Litteraturöversikt; Rädsla; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en utbredd sjukdom som drabbar ett stort antal människor varjeår. Ett stort lidande infinner sig ofta hos personer som drabbas och skrämmer många i denakuta fasen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser ivardagen efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. LÄS MER

 4. 4. Livet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Tammpere; Linnéa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Caring; life experience; myocardial infarction; patient perspective; recovery;

  Sammanfattning : Background: Myocardial infarction is one of the most common diseases that cause death in the world. The diagnosis has an immediate impact on the person's life. It's important that nurses are aware of the paramount importance of their role as caregivers and also as their role in monitoring the patient after discharge from hospital. LÄS MER

 5. 5. Patientens välbefinnande i samband med koronarangiografi och PCI

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Blomqvist; Linda Karlsson; [2016-06-13]
  Nyckelord :Koronarangiografi; PCI; patient; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom uppträder vid förträngning i hjärtats koronarartärer orsakat av ateroskleros. Koronarangiografi och perkutan koronarintervention (PCI) är en angiografi respektive intervention av hjärtats koronarartärer. LÄS MER