Sökning: "kvalitativ ansats enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden kvalitativ ansats enkät.

 1. 1. Tassar i förskolan : undersökning om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Eli Delvaty Llanes; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskola; hund; hundassisterad pedagogik; lärande; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Behövs vila i förskolan?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Ackell; Linda Schmidt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractFår de barn som är vakna under sin vistelse på förskolan möjlighet till vila och återhämtning? Syftet med studien är att undersöka vila utifrån förskollärares erfarenheter. Frågeställningarna som ligger till grund för vårt arbete är: 1. Vilka möjligheter till vila och återhämtning ges för de vakna barnen? 2. LÄS MER

 3. 3. "Jag fick stöd utifrån mina önskemål" : en enkätstudie om föräldrars tankar om amning/uppfödning och hur de önskar att få stöd

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Bager; Amanda von Rosen; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding; Nourishing; Support; Parents; Amning; Uppfödning; Stöd; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning innehåller all näring ett spädbarn behöver och WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter amning i tillägg till annan kost. Amning medför flera positiva hälsoeffekter för mamma och barn och är även ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att ge sitt barn mat. LÄS MER

 4. 4. BFL - Ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt? : En studie av effekterna av ett uppifrån kommande utvecklingsinitiativ.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hannah Tengelin; [2019]
  Nyckelord :Assessment for learning; formative assessment; teacher learning communities; school improvement; collaborative learning.; Bedömning för lärande; formativ bedömning; kollegialt lärande; skolutveckling; TLC-grupper.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa huruvida bedömning för lärande (BFL) har institutionaliserats bland lärarna på Lindängsgymnasiet efter ett genomfört skolutvecklingsprojekt. Den har också som mål att, med utgångspunkt i en teori om framgångsrik skolutveckling som utvecklats av Ulf Blossing, ta reda på vilka faktorer under initierings- och implementeringsfasen som kan ha varit avgörande för huruvida projektet nådde institutionaliseringsfasen eller inte. LÄS MER

 5. 5. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER