Sökning: "kvalitativ anställningsotrygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalitativ anställningsotrygghet.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER

 3. 3. Bemanningsanställdas upplevda arbetstillfredsställelse, anställningsotrygghet och kontroll över arbetstid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Visterlind; Nellie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :work satisfaction; job insecurity; temporary agency employment; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The labor market is in a continuous development where agencies are compelled to take shape due to a globalized market where flexibility is highly requested. Temporary agencies have grown to play a decisive roll where leased staffing represents a large part of the manpower in Sweden today. LÄS MER

 4. 4. Ung på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om hur otrygga anställningsformer påverkar individen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Cecilia Fryxå; Mimmi Högman; [2017]
  Nyckelord :employment insecurity; employment security; labour market; part time employment; temporary employment; anställningsotrygghet; anställningstrygghet; arbetsmarknad; behovsanställning; deltidsanställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida och på vilket sätt unga individer med behovs- och deltidsanställning upplever att deras anställningsform påverkar deras hälsa, livssituation och vardagsliv. I uppsatsen beskrivs behovs- och deltidsanställningar som otrygga då de i många fall innebär ett oförutsägbart schema och en oförutsägbar inkomst. LÄS MER

 5. 5. Socialt stöd i relation till upplevd stress och upplevd anställningsotrygghet : Med fokus på chefens, kollegornas och närståendes betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Johansson; Julia Björkhill; [2016]
  Nyckelord :qualitative job insecurity; stress; Social support; source importance; quantitative job insecurity: Socialt stöd; källans betydelse; kvalitativ anställningsotrygghet; kvantitativ anställningstrygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, stress and job insecurity oftentimes occur due to a flexible and uncertain job market. As social support has demonstrated a mitigating effect on stress and job insecurity, the purpose of this thesis was to investigate the relationship between different sources of social support and perceived stress, as well as perceived qualitative and quantitative job insecurity. LÄS MER