Sökning: "kvalitativ databearbetning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kvalitativ databearbetning.

 1. 1. Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Ström; [2019]
  Nyckelord :SO-undervisning; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Ämnesundervisning; andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den svenska skolan är idag mångkulturell och i snitt en femtedel av eleverna har en annan språklig bakgrund än svenska. Studien syftar undersöka mellanstadielärares erfarenheter av undervisning med koppling till språkutveckling genom att intervjua fyra mellanstadielärare. LÄS MER

 2. 2. Hantering av födoämnesallergier i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Glännman; Hanan Selim; Sandra Shamoun; [2018-08-16]
  Nyckelord :allergier; förskolebarn; säkerhet; fallstudie; barnomsorgen;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 54 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2018.... LÄS MER

 3. 3. ”Det var alltid utifrån min hunds förutsättningar” – en kvalitativ intervjustudie om hundägarens erfarenheter av hundens träning på vattenlöpband

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :underwater treadmill; physiotherapy; dog; owner; experiences; interview; vattenlöpband; fysioterapi; hund; ägare; erfarenheter; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom djurrehabilitering används vattenlöpband, underwater treadmill (UWTM), som en träningsmetod för hundar. Träningsformen möjliggör anpassad träning för hunden efter individens behov. LÄS MER

 4. 4. CrossFit-tränares uppfattning av skadepreventiva åtgärder och betydelsen av tränarnärvaro: en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ellinor Andersson; Josefine Asklöf; [2018]
  Nyckelord :CrossFit; injuries; coaching; trainers; injury prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund CrossFit definieras som konstant varierad funktionell träning som utförs med hög intensitet och kombinerar olympiska lyft, gymnastik och konditionsträning. Sportens snabba framväxt har medfört oro för skador. LÄS MER

 5. 5. Varför gör du inte som jag säger? : En kvalitativ intervjustudie om fysioterapeuters erfarenheter kring patienters följsamhet till icke övervakad träning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Pontus Fabricius; Viktor Parkman; [2018]
  Nyckelord :Physiotherapy; adherence; non supervised training;

  Sammanfattning : Bakgrund Följsamhet till hemträning hos patienter inom primärvården är ofta undermålig. För att en behandling ska få ett önskvärt resultat är det nödvändigt att patienten följer rekommendationerna från sin fysioterapeut. LÄS MER