Sökning: "kvalitativ djupintervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 985 uppsatser innehållade orden kvalitativ djupintervjuer.

 1. 1. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 2. 2. ”Alla känslor är okej att uttrycka, men alla sätt att uttrycka känslor är inte okej”: : En kvalitativ socialpsykologisk studie om emotionshantering hos polyamorösa individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Gren Löfstedt; [2022]
  Nyckelord :polyamorous relationships; jealousy; compersion; private emotional systems; emotion management; social identity; polyamorösa relationer; svartsjuka; compersion; privata emotionella system; känslohantering; social identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker emotionshantering och känsloregler i polyamorösa förhållanden. Polyamorösa utsätter sig för situationer där emotionshantering med största sannolikhet är av vikt, där svartsjuka samt emotionen compersion (även kallad medglädje) kan uppstå, och har därmed upplevelse av att hantera svartsjuka och compersion som är värdefull att undersöka. LÄS MER

 3. 3. Hur chefer arbetar med kompetensutveckling under en föränderlig tid : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Svensson; Linda Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Competence; Skills development; Leadership; Organizations; Business; Teleworking; Covid-19; Kompetens; Kompetensutveckling; Chefskap; Organisation; Verksamhet; Distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ fallstudie avseende att utforska ämnet kompetens och kompetensutveckling i studieobjektet som varit en mindre sektion inom Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice. Covid-19 har påverkat åtskilliga aspekter inom organisationer där många har tvingats ställa om till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bygga goda lärare-elev-relationer : Lärares berättelser om relationsbyggandet med elever och hur lärarutbildningen har förberett dem inför detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basma Hamadi; Hind Mejdi; [2022]
  Nyckelord :relationskompetens; lärare-elev-relationer; lärarutbildningen; berättelseanalys; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att bygga goda lärare-elev-relationer, samt till vilken grad de upplever att lärarutbildningen har förberett dem för denna del av yrket. Mer specifikt undersöks hur lärare arbetar för att uppnå ömsesidig respekt och förståelse, reglera graden av närhet respektive distans såväl som att uppfatta och handskas med känslomässiga signaler i relationer till elever, samt till vilken grad lärarutbildningen har utvecklat deras relationskompetens i dessa avseenden. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter och hinder för en omställning från naturgas till biogas inom tillverkande industri i sydvästra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mathias Ljungberg; Adrian Kaczmarek; [2022]
  Nyckelord :Biogas; naturgas; omställning; industrier; drivkrafter; hinder;

  Sammanfattning : Jorden befinner sig under stress till följd av mänskliga aktiviteter. För att uppnå en hållbar utveckling inom alla sektorer, och minska påfrestningen på planeten, har världen gjort framsteg inom internationella politiken för att skydda miljön. LÄS MER