Sökning: "kvalitativ enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 747 uppsatser innehållade orden kvalitativ enkätundersökning.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 2. 2. Att cykla eller inte cykla, det är frågan : En kvantitativ och kvalitativ studie av varför cyklister väljer att köra bil på vintern i Sundsvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hannah Doherty; [2020]
  Nyckelord :vintercykling; bilism; värderingar; faktorer; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför människor väljer att ta bilen istället för cykeln på vintern. I en enkätundersökning fick cyklister från Sundsvalls kommun svara på 32 frågor gällande vilka värderingar och fysiska faktorer de anser påverkar deras beslut att köra bil till jobbet på vintern. LÄS MER

 3. 3. Tala om talrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Skiöld; Michelle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Demokratiuppdraget; exponering; högstadiet; lärarutbildning; muntlig presentation; relationer; retorik; stöttning; svenskämnet; talrädsla; trygghet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker muntlighet och talrädsla. Det övergripande syftet är att studera svensklärares upplevelser av arbete med muntliga presentationer i grundskolans senare år. LÄS MER

 4. 4. ”Det handlar ju bara om övning, och att bli sedd av någon när man delar med sig” - En kvalitativ och kvantitativ undersökning av mäns förhandlingar kring känslor och maskulinitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Mansikka Högström; Albert Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Emotioner; känslor; kön; genus; maskulinitet; socialisering; normer; känslomässig närhet; kontaktlöshet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study, which was informed by a critical realist approach, was to investigate how men experience, understand and regulate their emotions, both intrapsychically and in interpersonal contexts. A specific aim was to shed light on the socialization of emotions during adolescence, and on how this today is affecting men’s emotional attitudes. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till varför kvinnor slutar amma : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Rydberg; Felicia Koinberg; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; exclusive breastfeeding; experiences; midwife; mixed method; amningsstöd; barnmorska; erfarenheter; helamning; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen rekommenderar helamning till barnet blivit 6 månader. Trots detta helammar få kvinnor så länge. Bröstmjölk anses vara den bästa födan för det nyfödda barnet och har hälsosamma effekter för både mamma och barn. LÄS MER