Sökning: "kvalitativ förstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden kvalitativ förstudie.

 1. 1. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 2. 2. Kroppsaktivism i sociala medier : En studie om individers förhållningssätt till ideal i instagramflöden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Josefine Berggren; Kristina Hagstedt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Publicering på sociala medier är ett vanligt förekommande fenomen, det är något som många unga gör dagligen. Genom publicering på sociala medier delar individer med sig av sitt vardagsliv, arbetsliv alternativt arbetar aktivt med marknadsföring av sig själv eller företag. LÄS MER

 3. 3. Revision i en miljö präglad av en pandemi : En kvalitativ studie om hur revisorer vid små och medelstora revisionsbyråer upplever digitaliseringsutvecklingen inom ramen för Covid-19 pandemin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Hansson; Sigrid Petersson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemic; Digitalization; Audit process; Audit; Remote work; Comfort; Legitimacy; Covid-19; Pandemi; Digitalisering; Revisionsprocess; Revision; Distanserat arbete; Komfort; Legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsyrket befinner sig i en digitaliseringsutveckling och den får en allt mer betydande roll inom revisionen. En tillkommande faktor till denna utveckling är Covid-19 pandemin vilken har inneburit social distansering vilket kan ha påverkat revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrik Wangsten; [2022]
  Nyckelord :camping; naturturism; platsupplevelse; genius loci; fenomenologi; kvalitativ analys; landskapsanalys; analysmetoder; platsanalys; stedsanalys; Louisiana; landskapsarkitektur; förstudie;

  Sammanfattning : How does one design with respect to the place? A large part of our built environment today has taken existing natural prerequisites into little or no consideration, which has resulted in a widespread loss of place – a bland expression of architetcure. The answer may lie in our fundamental understanding of place and how we choose to perceive our surroundings. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor i ambulanssjukvårdens upplevelser av att göra HLR på patienter med beslut om Ej HLR : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Benkel; Arvid Lundén; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterskor; ambulanssjukvård; ej HLR; hjärt- och lungräddning; upplevelser; etik;

  Sammanfattning : Vid hjärtstopp kan hjärt och lungräddning (HLR) användas för att återställa spontan cirkulation och respiration men chansen för faktisk överlevnad minskar med ökad ålder. Precis som vid annan medicinsk behandling har patienten laglig rätt att tacka nej till HLR. LÄS MER