Sökning: "kvalitativ hypertoni"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kvalitativ hypertoni.

 1. 1. Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Englund; Susann Kero; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; distriktssköterskor; patientupplevelse; kvalitativ studie; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Hur vuxna personer upplever egenvård vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carolina Licht; Frida Petterson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; experiences; litterature overview; patients perspective self-care.; Egenvård; kvalitativ; litteraturöversikt; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En miljard människor i världen lever med hypertoni. Hypertoni är en riskfaktor till flera allvarliga sjukdomar och dödsfall. Med behandling i ett tidigt stadium kan risken för komplikationer minska. Följsamheten till egenvård vid hypertoni är relativt låg och alla patienter hanterar sina egenvårdsstrategier på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Administrativ årskontroll på vårdcentral med fokus påpersonalens upplevelse och medicinsk kontroll avhypertoni

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Malin Leoo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 infördes ett projekt på vårdcentralen i Kil i Värmland som syftade till att minskaväntelistorna och effektivisera kallelsesystemet. Projektet genererade konceptet administrativårskontroll som innebär att patienter med vissa kroniska sjukdomar själva får mätaparametrar, fylla i läkemedelslista samt lämna blodprover utan fysiskt läkarbesök. LÄS MER

 4. 4. Egenvård vid hypertoni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Bengtsson; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; patient; nurse; experience; Kvalitativ; patient; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av fem vuxna i världen har hypertoni. Hypertoni behandlas i första hand med livsstilsförändringar och vid utesluten effekt läkemedelsbehandling. Behandlingen vid hypertoni förutsätter en god egenvård, trots detta upplever patienter svårigheter att utföra egenvården. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER