Sökning: "kvalitativ induktiv och deduktiv ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden kvalitativ induktiv och deduktiv ansats.

 1. 1. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 2. 2. Förskolan som lärmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elina Åstrand; Lönnquist Therese; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; lärmiljö; barns lärande; interaktion; sociokulturell teori; pedagogiskt material;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares uppfattning om lärmiljön inomhus. Studien genomfördes som en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats. Förskollärare intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En induktiv analysmetod har använts för att kunna kategorisera resultatet. LÄS MER

 3. 3. BEHANDLINGSPROCESS FÖR ÖKAD KOMMUNIKATION FÖR KLIENTER MED RETTS SYNDROM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camila Saxlund; [2020-11-03]
  Nyckelord :Rett syndrome; communication; verbal behavior; speech; choice behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund Retts syndrom är en ovanlig diagnos. Syndromet beror på en mutation i den genetiska kodningen som får hjärnans utveckling att bromsa. Syndromets svårighetsgrad varierar mellan individer och över tid, men leder till livslånga aktivitetsbegränsningar bland annat genom nedsatt kommunikationsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Är flexibilitet något att sträva efter? : En kvalitativ stuide om hur flexibilitet påverkar en arbetstagares välmående i den offentliga- respektive den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Line Reinert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Trots att den industriella revolutionen, inte minst den digitala revolutionen har gynnat uppkomsten av flexibla arbetsformer, har det även framkommit att denna revolution satt sina spår på arbetstagarens välmående. Ny teknik gör det möjligt för arbetstagarna att vara tillgängliga när och var som helst, vilket leder till att man som arbetstagare har möjlighet till att vara flexibel. LÄS MER

 5. 5. ”När jag missbrukade tog de avstånd men när jag ville bli frisk har de stöttat mig jättemycket. Och det har varit jätteviktigt för mig.” : en kvalitativ studie ur ett individperspektiv om vägen ur narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofi Roos; Sofia Widenmark; [2020]
  Nyckelord :Process of change; Stages of change; narcotics; substance abuse; addiction; health equity; social capital; social support network; Förändringsprocess; Stages of change; narkotika; missbruk; beroende; jämlik hälsa; socialt kapital; socialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkotikamissbruk har sedan 1960-talet ansetts vara ett allvarligt samhällsproblem som ökar risken för sjukdom och social utsatthet. Varje år dör omkring 900 personer i Sverige av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. LÄS MER