Sökning: "kvalitativ innehållsanalys av domar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys av domar.

 1. 1. Att bryta mot samhällets grundläggande normer: En kvalitativ innehållsanalys kring genusnormer i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Wallin; Klara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Care of Young Persons Special Provisions Act LVU ; gender; norms; youths; social work Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; genus; normer; ungdomar; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how gender norms are represented in formal court decisions regarding the taking into compulsory care of young persons according to 3§ LVU (Care of Young Persons Special Provisions Act). The empirical material consisted of 30 court cases, whereof 15 cases concerned girls and 15 concerned boys. LÄS MER

 2. 2. En tvångsvård för alla? : om åldersperspektiv i LVM-domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ellen Johansson; Paulin Segerstedt; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; LVM; tvångsvård; förvaltningsrätt; ålderism; äldre; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Studien granskar LVM-domar från Norrbottens län under år 2018 med hjälp av kvalitativ metod. Urvalet består av 26 LVM-domar om beredande av vård enligt 4 § LVM. Utifrån ett åldersperpektiv undersöks om det finns skillnader mellan hur personerna och missbruksproblematiken framställs i domarna. LÄS MER

 3. 3. Skattebrott bland små företag inom den svenska byggbranschen : Byggbranschens behov av revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Viktor Glimrén Sjöström; Peter Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Audit; Tax Fraud; Construction Industry; False Invoices and Reverse Money Laundering; Revision; skattebrott; byggbranschen; osanna fakturor och penningmaskering;

  Sammanfattning : Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brottslighet relaterad till svartjobb. LÄS MER

 4. 4. Sexualflickorna : Hur flickor bedöms i LVU-ärenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Tina Lönn; Zara Thollén Ring; [2019]
  Nyckelord :girls; social work; gender; flickor; LVU; socialt arbete; kön;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera och analysera hur flickor bedöms idag inom juridiken och det sociala arbetet. Forskning visar att under tidigare versioner av lagstiftning för tvångsomhändertagande har flickor bedömts efter sin sexuella aktivitet och lössläppthet och trots att lagar förändrats kopplas fortfarande bedömningar av flickors förbrytelser till deras sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv är diskrimineringslagen? : En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paulina Hellström; Linnea Wifvesson; [2019]
  Nyckelord :Könsdiskriminering; diskrimineringslagen; rättssociologi; graviditet; EU-rätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. LÄS MER