Sökning: "kvalitativ innehållsanalys av domar"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys av domar.

 1. 6. Hur effektiv är diskrimineringslagen? : En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paulina Hellström; Linnea Wifvesson; [2019]
  Nyckelord :Könsdiskriminering; diskrimineringslagen; rättssociologi; graviditet; EU-rätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. LÄS MER

 2. 7. Emotioner i domstol : en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Westny; [2018]
  Nyckelord :rättsfall; känslor; det ideala offret; Nils Christie; emotionsnormer; sexualbrott; Arlie Hochschild;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål. LÄS MER

 3. 8. Vårdnadstvister – jämställt men ändå orättvist? : En kvalitativ studie om betydelsen av föräldrars kön vid vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Danielsson; Daniel Israelsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; vårdnad; genus; jämställdhet; makt; föräldraskap;

  Sammanfattning : I det svenska samhället idag är jämställdhet ett omdebatterat ämne och det förs en hel del statistik uppdelad efter kön för att uppmärksamma skillnader mellan könen. Ett område där statistiken visar på en stor skillnad är fördelningen av föräldrar med ensam vårdnad, där mammorna dominerar och papporna står för mindre än tio procent. LÄS MER

 4. 9. De tvångsomhändertagna barnen : - LVU-domar i Västerbottens län 2013 och 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; Tina Myhrberg; [2018]
  Nyckelord :LVU; LVU-domar; Tvångsomhändertagning; Socialnämnden; Förvaltningsrätten; Domslut; Risker; Riskbedömning;

  Sammanfattning : Det här är en studie av LVU-domar i Västerbottens län. De studerade domarna utgörs av samtliga LVU-domar i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Totalt omfattas studien av 241 domarna avseende 315 barn. Domarna är undersökta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 10. Born this way - En kvalitativ studie av begreppet sexuell läggning i Migrationsverkets asylbedömningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Engström; [2018]
  Nyckelord :asyl; egenskap; intersektionalitet; samhällsgrupp; sexualitet; sexuell läggning; queer;

  Sammanfattning : Det är en mänsklig rättighet att ha rätt till sin sexualitet och sin sexuella läggning samt inte bli diskriminerad på grund av den. Trots det är homo- och bisexuella handlingar förbjudna i över 70 länder i världen. LÄS MER