Sökning: "kvalitativ innehållsanalys bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys bröstcancer.

 1. 1. Bröstcancerpatienters upplevelser av biverkningar från cytostatikabehandling : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Larsson; Nima Ghorbani Josef Abadi; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; cytostatikabehandling; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många och den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer. Det finns flera olika behandlingsalternativ för bröstcancer men det mest förekommande är en operation av brösten. Bröstcancerpatienterna får ofta tilläggsbehandlingar där en av de vanligaste är cytostatikabehandling. LÄS MER

 2. 2. Att förlora ett bröst : Beskriva unga kvinnors upplevelser under sin bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josefin Nilsson; Jonna Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ metod; personcentrerad vård; unga kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige är bröstcancer. Kvinnor i högre ålder drabbas oftare men forskning visar att yngre kvinnor under 50 år också drabbas och med en sämre prognos. När en kvinna drabbas av bröstcancer kan en påverkan ske både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors Upplevelser av bröstcancer : En kvalitativ ltteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alimkhanova Marijam; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; förändrar kropp; kvinnor; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bröstcancer är ett stort folkhälsoproblem. I Sverige orsakar denna cancerform näst flest dödsfall bland kvinnor efter hjärt- och kärlsjukdomar. Under 2017 avled totalt 1413 kvinnor i åldern 15 år och äldre i bröstcancer i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer kring fysisk aktivitet under behandling av bröstcancer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :André Ebbesson; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; Motivational factors; Physical activity; Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer har kommit att bli den vanligaste cancerformen för kvinnor och omkring 20 kvinnor varje dag får beskedet att dem har bröstcancer. Uppkomsten till varför bröstcancer uppstår är inte heller helt klarlagd men en av riskfaktorerna för både uppkomst och återfallsrisk är fysisk inaktivitet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Natalia Tumanyan; Faiza Muhamud; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelse; Litteraturstudie; Kvinna;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancersjukdomar hos kvinnor. Sjukdomen drabbar i de flesta fall kvinnor i medelåldern eller i högre ålder. Bröstcancer utgör cirka 30% av alla kvinnliga cancerfall i Sverige med cirka 20 nydiagnostiserade fall varje dag. Mastektomi är den vanligaste behandlingen som erbjuds vid denna diagnos. LÄS MER