Sökning: "kvalitativ innehållsanalys fysioterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys fysioterapi.

 1. 1. Patienters upplevelse av följsamhet till rehabilitering efter total höftplastik i dagkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Eck; Pontus Ernestål; [2023]
  Nyckelord :behavioral medicine; physiotherapy; total hip arthroplasty; social cognitive theory; fast-track; beteendemedicin; fysioterapi; höftledsoperation; socialkognitiv teori; fast-track;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total höftplastik är en operation där en protes ersätter höftleden. Ingreppet genomförs alltmer i dagkirurgi. Rehabiliteringen sker i hemmet med uppföljningsbesök av fysioterapeut. Följsamhet till rehabilitering är viktigt för att återfå funktion. LÄS MER

 2. 2. En tid präglad av eget ansvar : Kvinnors upplevelser av vård- och rehabiliteringsprocessen vid rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sophie Albertsson Lundström; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; Kvinnors hälsa; Rehabilitering; Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi kan rehabilitering med fysioterapeut komplettera kirurgiska ingrepp för att uppnå bästa möjliga resultat. Framtagna riktlinjer vid gynekologisk kirurgi som sammanfattat bästa evidens visar på brister. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 4. 4. ÄLDRES UPPLEVELSE AV FALLFÖREBYGGANDE INSATSER I SAMBAND MED INTENSIV HEMREHABILITERING : En kvalitativ intervjustudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eduardo Carvajal Castillo; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; fallolyckor; hemsjukvård; socialkognitiva teorin; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget existerar det inte nationella riktlinjer kring fallprevention, dock existerar det internationella riktlinjer och nationella råd för fallpreventiva insatser. Eskilstunas kommun arbetar med intensiv hemrehabilitering (IHR) som är en tidsbegränsad målinriktad insats och utförs av ett multiprofessionellt team, där fallpreventionen utförs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av aktiv träning med inspiration från VASA-konceptet för att förebygga eller minska hemiparetisk skuldersmärta efter stroke.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Patienters upplevelser – Aktiv träning - Strokerelaterad skuldersmärta  – Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hemiparetisk skuldersmärta (HPS) efter stroke är vanligt med en prevalens mellan 22-47%. I nuläget finns ingen optimal behandling för HPS och de nationella riktlinjerna rekommenderar stödjande hjälpmedel som behandling trots att patienter beskrivit dessa som negativa. Därför föreslås en mer aktiv behandling mot HPS. LÄS MER