Sökning: "kvalitativ innehållsanalys graneheim lundman vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys graneheim lundman vårdvetenskap.

 1. 1. Spindeln i nätet : En intervjustudie om projektet ISSA

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tobias Rundberg; Andreas Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; Larmcentral; Teamarbete; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag ses ett ökat tryck på sjukvården i stort, detta avspeglar sig även inom ambulanssjukvården. Inom ambulanssjukvården tar det sig uttryck genom ökad larmfrekvens. Detta leder till att de resurser som finns behöver användas klokt. LÄS MER

 2. 2. Bemötande inom ambulanssjukvården : En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pollan Jämbring; Anja Ekblad; [2020]
  Nyckelord :ambulambulance nurse experience; treatment; how we treat others; ambulance care; ambulanssjuksköterskans upplevelse; bemötande; ambulanssjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötandet är en essentiell del i vårdmötet. Att ambulanssjuksköterskan har insikt kring bemötandets betydelse i vårdmötet med patienten är av största vikt. Ett bristande bemötande kan leda till att bedömningen blir undermålig vilket äventyrar patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Ett värdigt liv i rörelse nära döden : erfarenheter av en rörelsestig på en palliativ vårdavdelning

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fiona Cameron; [2020]
  Nyckelord :Palliative care; Movement; Physiotherapy; Body awareness; Dignity; Well-being; CAM; Lived body; Physical activity; Qualitative; Palliativ vård; Rörelse; Fysioterapi; Kroppskännedom; Värdighet; Välbefinnande; KAM; Levda kroppen; Fysisk aktivitet; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är baserad på en helhetssyn på människan och fokuserar på livskvalitet och värdighet. Patienter i den senare fasen av palliativ vård upplever ofta att kroppens försämringar påverkar deras självbild och självbestämmande. LÄS MER

 4. 4. Att leva i en mardröm : En kvalitativ studie baserad på självbiografier om att som kvinna drabbas av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Magnisson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; diagnos; kvinna; lidande upplevelse; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och trots framsteg inom diagnostik och behandling drabbas lika många kvinnor varje dag av ett besked om bröstcancer. Den diagnostiska perioden innefattar många olika steg av ovetande. Sjukdomen drabbar inte bara kvinnan utan även alla i hennes omgivning. LÄS MER

 5. 5. Patientomhändertagande under påverkan av hotfulla och våldsamma anhöriga : -En intervjustudie av sjuksköterskor i akutsjukvården i södra Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Eklund; Hallenborg Gustav; [2020]
  Nyckelord :Emergency room; Joyce Travelbee; Nurse; Relatives; Threats and violence; Akutmottagning; Anhöriga; Hot och våld; Joyce Travelbee; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett växande problem både nationellt och internationellt. Mest utsatta är sjuksköterskor vilket tidigare beskrivits i aktuell forskning. Studier har även beskrivit de faktorer som ökar risken för att patienter skall uppträda våldsamt. LÄS MER