Sökning: "kvalitativ innehållsanalys magisteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys magisteruppsats.

 1. 1. Tankar om simundervisning bland lärare i Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christer Bengtsson; [2018-10-11]
  Nyckelord :didaktik; vattenvana; simning; simundervisning; lärare i Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Magisteruppsats 15 hpProgram: IKA201Nivå: Avancerad nivåHandledare: Dean BarkerExaminator: Urban CarlénAntal sidor: 34Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 2. 2. En utrikespolitisk analys av påverkningsfaktorer bakom Turkiets ändrade policy gentemot Syrien : Med fokus på  ledarskap, inrikes omstrukturering och extern chock.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mostafa Pawan; [2017]
  Nyckelord :Turkey; Syria; Kurds; IS; PKK; FPA; Turkiet; Syrien; Kurder; IS; PKK; UPA;

  Sammanfattning : Abstract  Master's essay by Pawan Mostafa Autumn term 2017. Supervisor: Magnus Lindh. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av bristande stöd, bemötande och trygghet i samband med vård under förlossningen på ett sjukhus i Västra Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jessica Bernefjell; Vanessa Hugg; [2013]
  Nyckelord :stöd; bemötande; trygghet; support; attitude; security; childbirth experience; förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett av de viktigaste målen inom förlossningsvården är att kvinnor får en positiv förlossningsupplevelse. En positiv förlossningsupplevelse utvecklar en positiv inställning till moderskapet och hjälper till att underlätta övergången till att bli föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Här är här och där är där, barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susanna Olsson; Ylva Bergman; [2013]
  Nyckelord :Barnmorskor; upplevelser; låginkomstländer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Här är här och där är där - Svenska barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer Författare: Ylva Bergman & Susanna Olsson Handledare: Margaretha Danerek Magisteruppsats Våren 2013 Abstrakt Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer. En kvalitativ metod användes och materialet analyserades med innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till att föräldrar inte är nöjda med stödet och bemötandet från förlossningspersonalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva Larsson; Nina Söderlund; [2012-02-17]
  Nyckelord :stöd; bemötande; förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Upplevelsen av en förlossning beskrivs som en individuell och komplex livshändelse och är relaterad till subjektiva, psykologiska och fysiologiska processer hos varje kvinna. Kvinnans upplevelse av förlossningen har omedelbara och långvariga effekter på kvinnans hälsa och relation till sitt barn. LÄS MER