Sökning: "kvalitativ innehållsanalys master"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys master.

 1. 1. Hur upplever första linjens chefer inom vård och omsorg i offentlig sektor stöd i sitt arbete under Covid-19-pandemin? : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Amanda Björklund; [2021]
  Nyckelord :covid-19; first line manager; occupational health; public sector; work support; arbetshälsa; covid-19; första linjens chefer; offentlig sektor; stöd i arbetet;

  Sammanfattning : Author: Amanda Björklund  Title: How do first-line managers in health and care in the public sector experience work support during the Covid-19 pandemic? An interview study Course: Master thesis in Occupational Health Sciences, 30 credits’ Institution: University of Gävle  Aim: The aim of the study is to investigate through interviews how first-line managers in health and care in the public sector experience work support during the Covid-19 pandemic. Method: The study was a semi-structured interview study where the interviews were conducted by telephone or digitally via Teams. LÄS MER

 2. 2. “Min man har cancer” - kvinnors upplevelser utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mathilda Fors Wallander; Ulrica Johansson; [2021]
  Nyckelord :blogs; cancer; experiences; partner; women; bloggar; cancer; kvinnor; partner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När den manliga partnern drabbas av cancer upplever kvinnorna en liknande sjukdomskänsla utan att själva ha sjukdomen. Cancersjukdomen medför en livsförändring och det finns inte plats för kvinnors egentid och känslor när allt kretsar kring cancerprocessen. LÄS MER

 3. 3. "Det är demokratin som är gemensam" : En komparativ kvalitativ innehållsanalys av nationell biblioteksstrategi och nationell säkerhetsstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nelly Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Military defense; Civil defense; Libraries; Defense policy; Library Policy; Media and information literacy; Disinformation; Content analysis; Comparative analysis; Totalförsvaret; civilt försvar; bibliotek; försvarspolitik; bibliotekspolitik; medie- och informationskunnighet; desinformation; innehållsanalys; komparativ analys;

  Sammanfattning : This thesis examines the correlation between the Swedish National Library Strategy and the Swedish National Security Strategy. These strategies originates from two different political fields that seemingly has nothing to do with each other. LÄS MER

 4. 4. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Volter; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. LÄS MER

 5. 5. "Man har inte säkerhet i tankarna när man gör det, utan man gör det för att det ska göras". : Byggnadsarbetares upplevelser av säkerhet på arbetsplatsen kopplat till risken för olyckor och dödsolyckor

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Anna Lundquist; [2020]
  Nyckelord :construction worker; experience; risk; accidents; death; byggnadsarbetare; upplevelse; risk; olyckor; död;

  Sammanfattning : Title: “You don’t do it to be safe, you do it to get it done” – Construction workers’ experiences of safety in the workplace linked to the risk of accidents resulting in injury or death Author: Anna Lundquist Program: Occupational Health Sciences 60 credits. Master thesis in Occupational Health Sciences 15 credits. LÄS MER