Sökning: "kvalitativ innehållsanalys sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys sociologi.

 1. 1. MAN BLIR INTE FRISK AV ATT VARA SJUKSKRIVEN I ALLA FALL- En kvalitativ studie om livet som långtidssjukskriven för psykiatriska diagnoser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Esther Björk; [2018-03-14]
  Nyckelord :långtidssjukskrivning; psykiatriska diagnoser; identitet; meningsskapande; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Unga långtidssjukskrivna med psykiatrisk diagnos utmärker sig som en grupp som riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden och därmed även uteslutna ur samhällsgemenskapen. Syftet med detta uppsatsarbete är att fylla en lucka i forskningen genom att erbjuda ett inifrånperspektiv på hur fyra individer ur denna grupp själva upplever sin livssituation. LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen? : – En kvalitativ innehållsanalys av metoo-rörelsens berättelser om sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Ellinor Sellgren; Hulda Kecklund; [2018]
  Nyckelord :metoo; sexuella trakasserier; gränser; arbetslivet; kvalitativ innehållsanalys; senmodernitet; grå zon; handlingsutrymme; ansvar.;

  Sammanfattning : Trots lagliga föreskrifter och tydliga forskningsresultat är problemet med sexuella trakasserier utbrett inom arbetslivet. Utifrån ett senmodernt perspektiv belyser studien hur sexuella trakasserier kan förstås och diskuteras. LÄS MER

 3. 3. "Islamiska Statens rättfärdigade våld mot väst- en kvalitativ studie om den konstruerade västvärlden i IS- propagandatidskriften Dabiq"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Islamiska staten; propaganda; terrorism; Dabiq; rättfärdigat våld; fiendebilder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ bakgrund: Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de lyckats rekrytera och radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det framväxande kalifatet. IS har rekryterat och radikaliserat anhängare genom användningen spridningen av propaganda på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. I rollen som offer - En kvalitativ studie av hur offerstatus påverkar domstolens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsärenden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fanny Wahlström; Linnéa Gahm; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; Domstol; Tillförlitlighet; Trovärdighet; Våldtäkt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I våldtäktsärenden där stödbevisning saknas baseras ofta domsluten på målsägandes och den tilltalades utsagor. Detta innebär att trovärdighet och tillförlitlighet blir viktiga och inverkande faktorer. LÄS MER

 5. 5. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER