Sökning: "kvalitativ innehållsananlys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsananlys.

 1. 1. Personer med muskelspasticitet sett ur ett livsvärldsperspektiv : Livsvärldens betydelse för val av och rekommendationer till hjälpmedelsbaserad träning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Jansson; Monika Magnusson; [2017]
  Nyckelord :livsvärld; följsamhet; hjälpmedel; hälsa; muskelspasticitet; smärta; Mollii; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Vid neurologisk skada, såsom stroke eller Cerebral Pares, är det vanligt att drabbas av muskelspasticitet. Ett alternativ till sedvanlig rehabilitering och habilitering kan vara att träna i hemmet med ett hjälpmedel vid namn Mollii. För att kunna använda detta hjälpmedel krävs engagemang från användaren. LÄS MER

 2. 2. Hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annie Trossö; Camilla Svensson; [2015]
  Nyckelord :HIV; kommunikation; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus, [HIV] är en pandemi och ett växande folkhälsoproblem. Vidare är HIV en obotlig sjukdom som bryter ned den egna kroppens immunförsvar. HIV-positiva individer är i behov av regelbundna kontroller under en längre livsperiod. LÄS MER