Sökning: "kvalitativ intervju abduktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju abduktiv.

 1. 1. ”Denna ska ja ge till mina mamma o pappa”- En kvalitativ observationsstudie av barns skapande och tillägnande av sina teckningar till en nära person

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Hansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anknytningsteori; anknytning; inre arbetsmodeller; intermediärt område; övergångsfenomen; övergångsobjekt; ge gåvor gift giving; tillägna; barns bildskapande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ observationsstudie som vittnar om att ritandet och tillägnandet av sina teckningar spelar roll för barnen på olika sätt. Syftet är därför att undersöka vilken betydelse tillägnandet av barns teckningar till någon nära person har, för barn i 3-5 års ålder under fri lek på en förskola, samt hur man kan se tillägnandet som en del av anknytningsprocessen och i förhållande till begreppen intermediärt område och övergångsobjekt. LÄS MER

 2. 2. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Eng: Resistance to change; resistance; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid Slutseminariedatum 2016-05-25 Ämne/kurs Magisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hp Författare Amanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena Uggla Handledare Nadja Sörgärde Nyckelord Förändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställda Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 3. 3. Leverantörsbedömning i konfektionsbranschen –Hur bedömer inköpsfunktionen bland tillverkare av friluftskläder sina leverantörer?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åse Burénius; Maria Syversen; [2012-04-16]
  Nyckelord :Inköp; leverantörsbedömning; prestationsmätning; leverantörsrelationer; konfektionsbranschen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemInköpare på företag har enligt flertalet forskare generellt fått en allt mer strategisk roll med vidgade arbetsuppgifter inom sitt företag. Fokus ligger på att identifiera och använda sig av de bäst lämpade leverantörerna. LÄS MER

 4. 4. Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank, Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Bäcklund; Jasmina Bisanovic; Johanna Bergström; [2009]
  Nyckelord :Finanskrisen; intern styrning; strategi; osäker omvärld; begränsande faktor; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank Karlskrona. Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Johanna Bergström, Jasmina Bisanovic, Fredrik Bäcklund. LÄS MER

 5. 5. Försäljningsprocesser i konsultföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Elofsson; Carl Ramel; Daniel Nadjafi; [2009]
  Nyckelord :Försäljningsprocesser; Försäljningsstrategi; Best practice; Konsultföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna kring att skapa en best practice metod för försäljningsprocesser i konsultföretag. METOD: Vi har med en abduktiv ansats genomfört en kvalitativ fallstudie på försäljningsprocesser hos sju etablerade konsultföretag på den Svenska marknaden. LÄS MER