Sökning: "kvalitativ intervju kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervju kandidatuppsats.

 1. 1. Hälsopromotivt arbete och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Kristiansson; Sara Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Empowerment; Grundskola; HUGA; Hälsopromotivt arbete; Shiermodellen; Övervikt fetma;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotionsprogrammet Idrottsvetenskap & KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Att vidareutveckla en introduktionsprocess - En kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Modin; Mia Sarf; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; Introduktionsprocess; Onboarding; Organisation; Kvalitativ; Medarbetare och Chefer.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera en större tjänsteorganisations introduktionsprocess för nyanställda och chefer och föreslå eventuella utvecklings-möjligheter. Introduktionsprocessen är en del av organisationens employer brand som de vill utveckla. LÄS MER

 3. 3. Stilistiska normer i översatt sakprosa : En kvalitativ undersökning med fokus på preferensmönster hos en målgrupp med italienska som förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Paparella; [2020]
  Nyckelord :Translation; norm; form of address; idiomatic expression; syntax; Nida; formal equivalence; dynamic equivalence; Toury; coupled pairs; DTS; semi-structured interview; non-fiction.; Översättning; norm; tilltal; idiomatiskt uttryck; meningsbyggnad; Nida; formell ekvivalens; dynamisk ekvivalens; Toury; coupled-pairs; DTS; semistrukturerad intervju; sakprosa;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks uppfattningen av översatta texter hos en grupp med italienska som förstaspråk i syfte att redovisa om ett preferensmönster finns gällande tilltal, idiomatiska uttryck, meningsbyggnad och meningslängd. Texter som är undersökningens material i denna studie översätts enligt Nidas principer om formell och dynamisk ekvivalens och definieras enligt Tourys teorier. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av destination Gotland : en kvalitativ studie om destinationsutveckling av Gotlands lågsäsongsturism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Ivona Paradzik; Jasmin Lappalainen; [2019]
  Nyckelord :Seasonality; low season; marketing; supply; demand; Seasonalitet; lågsäsong; marknadsföring; utbud; efterfrågan;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to research how the low season affects tourism and how destination development is taken care of on the island of Gotland in Sweden. Gotland is a very popular travel destination during the busy summer months June, July and August, but the authors of this study felt that it would be interesting to investigate what happens with the tourism business during the rest of the year on the island. LÄS MER

 5. 5. Våga fråga, våga stanna upp : Socialsekreterares syn på barnsamtal och barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Forsman; Alicia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; socialtjänsten; socialsekreterare; norrköpingsmodellen; barns behov i centrum; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats handlar om hur socialtjänsten arbetar med utsatta barn mellan 4-12 år och hur de gör barnen delaktiga. Informationen har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare, två arbetade med utredning och den tredje arbetade som verkställare för placerade barn. LÄS MER