Sökning: "kvalitativ intervjustudie metod socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden kvalitativ intervjustudie metod socialt arbete.

 1. 1. Hur det civila samhällets organisationer kan bidra med att motverka ensamhet bland äldre personer. : En intervjustudie av åtta organisationer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Diana Karlsson; [2022]
  Nyckelord :ensamhet; äldre personer; civilsamhället; tematisk analys;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Ensamhet är ett folkhälsoproblem. Civilsamhället är en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet som har som syfte att lyfta människor, grupper och organisationers gemensamma intressen. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte ha mer patienter än man klarar av": En kvalitativ intervjustudie om arbetsmiljöns påverkan för förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorgsyrken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Aronsson; Johanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :work environment; sustainable working life; nurse; assistant nurse; social worker; patient-focused work; arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; sjuksköterska; undersköterska; behandlingspedagog; patientnära arbete;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgsyrken finns idag en hög sjukfrånvaro som bidrar till en ökad risk för sjukpension, samtidigt som det också är personalbrist inom dessa yrken. En bidragande orsak till dessa problem är att arbetstagarna har en ansträngd arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Samordning av aktiviteter på äldreboenden och hur dessa motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre brukare : En kvalitativ intervjustudie om enhetschefers upplevelser kring ofrivillig ensamhet bland brukare på äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Cajsa Malmquist; Roxana Losiniecka; [2022]
  Nyckelord :elderly; elderly homes; involuntary loneliness; activities; gerotranscendence; ageism; person-centered care.; äldre; särskilt boende; ofrivillig ensamhet; aktiviteter; gerotranscendens; ålderism; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Background: The aim with this study is to explore how elderly care homes in Sweden plan activities in order to counteract the feeling of perceived involuntary loneliness for its elderly service users.  Method: The study is based on collected qualitative data that centers around eight semi-structured interviews with elderly care homes unit managers (SÄBO). LÄS MER

 4. 4. Det är egentligen inte kulturer som möts, det är människor … : En kvalitativ intervjustudie om kuratorers erfarenheter av transkulturella möten och kulturkompetens inom psykiatri.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lovisa Falkenberg Bockgård; Islam Sikh; [2022]
  Nyckelord :transcultural meetings; cultural competence; psychiatry; clinical social worker; qualitative interview study; transkulturella möten; kulturkompetens; psykiatri; kurator; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka kuratorers erfarenheter av transkulturella möten och kuratorers uppfattningar om hur kulturkompetens inverkar på vården inom svensk psykiatri. Ambitionen med studien är också att få förståelse för om det kan vara av vikt att kuratorer inom psykiatri innehar kulturkompetens. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av fördomar och stigmatisering; upplevelser hos personer som är återhämtade från självskadebeteende och sjukskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fanny Betåker; Polly Bohlin; [2021-02-12]
  Nyckelord :stigmatisering; självstigmatisering; återhämtning; självskadebeteende; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns fördomar om personer som drabbas av själskadebeteende och sjukskrivning. Till följd av fördomarna drabbas personer tillhörande dessa grupper av negativa konsekvenser i form av exempelvis stigmatisering. LÄS MER