Sökning: "kvalitativ jämförande analys"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden kvalitativ jämförande analys.

 1. 1. Befolkningsutveckling och planeringsutmaningar i landsbygdskommuner : En jämförande analys kring landsbygdskommuners inflyttningar och planeringsutmaningar för en levande landsbygd.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Petra Eng; Larsson Ståhl Ellinor; [2022]
  Nyckelord :Landsbygd; befolkningsutveckling; inflyttningar; attraktivt boende; infrastruktur och näringsliv.;

  Sammanfattning : Sveriges landsbygder har sedan urbaniseringens intåg på 1800-talet fått kämpa för att vända en negativ befolkningsutveckling där allt fler flyttar in till större städer. Genom åren har dock gröna vågen, flyktingkrisen och coronapandemin bidragit till en ökad inflyttning till landsbygden. LÄS MER

 2. 2. Invasion & kommunikation - En kvalitativ studie av den svenska och finska försvarsmaktens kommunikation på Instagram sedan kriget i Ukraina.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Felicia Thiers; Zana Rrecaj; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakter; Krig; Instagram; Retorik: Semiotik; Strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : On February 24, 2022, Russia invaded Ukraine, changing world history. The aim of this study is to conduct a comparative analysis of how the Swedish and Finnish armed forces communicate regarding the war in Ukraine and further present their organization on Instagram since the Russian invasion of Ukraine. LÄS MER

 3. 3. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Eklund; Sofia Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; uppföljning; resultathantering; sommargågator; temporär urbanism; temporära åtgärder; stadsutveckling; platsutveckling; sociala värden; social hållbarhet; attraktivitet; trygghet; tillgänglighet; vistelsemiljöer; kvantifiering; mätbarhet; kvalitativ; kvantitativ; reliabilitet; validitet;

  Sammanfattning : Som kreativt och innovativt planeringsverktyg har företeelsen temporär urbanism blivit alltmer populär de senaste åren. Temporär urbanism innebär att åtgärder tillämpas för att förändra en plats under en begränsad tid. LÄS MER

 4. 4. Greenwashingskandalens påverkan på hållbarhetrapporteringen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Felix Herkules; Moa Rehn; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability report; Greenwash; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Scandal.; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Greenwash; Intressentteori; Legitimitetsteori; Skandal.;

  Sammanfattning : rågorna kring företagens påverkan på klimatet, samhället och ekonomin blir allt viktigare. Även frågan gällande vad det leder till för konsekvenser när företag använder sig av okontroversiella metoder för att hänga med i utvecklingen och för att möta intressenternas intresse. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsformer i kursplaner i kemi : En jämförande analys av Lgr 11 och Lgr 22

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Viktoria Dahlin; [2022]
  Nyckelord :episteme; fronesis; kemi; kunskapsform; kursplan; kvalitativ analys; läroplan; techne;

  Sammanfattning : Höstterminen 2022 kommer den nya läroplanen Lgr 22 att ersätta den nuvarande läroplanen Lgr 11. Det är därför viktigt att lärarna redan nu sätter sig in i kursplaner i de ämnena de undervisar i. Detta är för att börja förbereda och planera för undervisning inför höstterminen. LÄS MER