Sökning: "kvalitativ kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade orden kvalitativ kandidatuppsats.

 1. 1. Konsumenters attityder gentemot reklam som anmälts som sexistisk eller könsdiskriminerande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Ohlsén; Nazmee Noor; [2020]
  Nyckelord :Attityder; sexistisk; objektifierande; könsdiskriminerande; könsstereotypisk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka svenska konsumenters attityder gentemot reklam som blivit anmäld som sexistisk eller könsdiskriminerande. Det teoretiska ramverket bestod av tidigare forskning kring hur attityder skapas och teorier om sexistisk och könsdiskriminerande reklam. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS COPINGSTRATEGIER FÖR ETT LIV MED ÅNGEST : En kvalitativ kandidatuppsats baserad på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Sunesson; Lina Martinsson; [2020]
  Nyckelord :coping; copingstrategier; kvinnor; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästintill 25 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom och drabbar vanligen fler kvinnor än män. Att drabbas av ångest är något som kan förändra hela livssituationen och påverkar ständigt det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Att vidareutveckla en introduktionsprocess - En kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Modin; Mia Sarf; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; Introduktionsprocess; Onboarding; Organisation; Kvalitativ; Medarbetare och Chefer.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera en större tjänsteorganisations introduktionsprocess för nyanställda och chefer och föreslå eventuella utvecklings-möjligheter. Introduktionsprocessen är en del av organisationens employer brand som de vill utveckla. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarengagemang : En kvalitativ analys av indikatorer som påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Sjöholm; Åkerström Maria; [2020]
  Nyckelord :Employee engagement; indicators; KPI; key indicators; Medarbetarengagemang; indikatorer; KPI; nyckeltal;

  Sammanfattning : Abstract Title: Employee engagement – A qualitative analysis of indicators that effects employee engagement. Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Adminastration   Author: Daniel Sjöholm and Maria Åkerström Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson Date: 2020 – januari Aim: The aim of the study is to increase the understanding how employee engagement can be affected between leader and coworker based on non-financial indicators. LÄS MER

 5. 5. En Cirkulär IT-industri IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell Kandidatuppsats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ek; Johan Ungerth; [2019-06-20]
  Nyckelord :Cirkulärekonomi; IT-industrin; Atea; Återvinning; Återanvändning och Implementering;

  Sammanfattning : Denna studie ser över IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell. Studiens syfte är att undersöka hur ett IT-bolag kan implementera cirkulärekonomi och hur processen för återvinning och återanvändning skapar ett hållbart, cirkulärt och slutet system inom IT-bolag. LÄS MER