Sökning: "kvalitativ komparativ fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden kvalitativ komparativ fallstudie.

 1. 1. Strukturplan : Ett verktyg för att planera den framtida fysiska strukturen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Julia Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om ett planeringsverktyg i samhällsplaneringen som har benämningen strukturplan. Syftet med arbetet är att undersöka strukturplaners innehåll och om det är ett användbart planeringsverktyg till efterföljande planering som ingår i den formella planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen. LÄS MER

 2. 2. En studie om lärdomar dragna av motgångar vid internationalisering : En undersökning baserat på små svenska läxhjälpsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nilofar Montazeri; Troska Sharifi; [2019]
  Nyckelord :Internationalization; internationalization process; strategy; market; Internationalisering; internationaliseringsprocess; strategi; marknad;

  Sammanfattning : Today, many companies are expanding rapidly from their existing geographical area and see internationalization as a necessity in order to continue to grow. On the other hand, there are different conditions that are imposed on companies in order for them to internationalize and are then considered to be international companies. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och goda exempel inom SVA och specialundervisning : En komparativ multipel fallstudie på två svenska grundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Malmström; [2019]
  Nyckelord :adhokrati; grundskola; maskinbyråkrati; professionell byråkrati; samarbete; Skrtic; speciallärare; specialpedagog; specialundervisning; SVA; svenska som andraspråk; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och jämföra erfarenheter och synsätt hos rektorer, specialpedagoger och SVA-lärare gällande undervisning av elever i behov av särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivområdet och undervisningen i svenska som andraspråk. Fokusområden var rådande utmaningar och möjligheter som sedan analyserades genom Skrtics teori. LÄS MER

 5. 5. Motivation på arbetsplatsen : En komparativ fallstudie om motivation hos anställda med olika arbetsform och arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Johansson; Ellinor Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivational systems; Part-time and full-time employees; Motivation; motivationssystem; heltid- och deltidsanställda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Motivation är idag ett väletablerat begrepp. De flesta företag idag anser att det har betydelse för företagets framgång att deras anställda är motiverade på arbetsplatsen. Vad som motiverar anställda kan påverkas av flera olika faktorer; exempelvis arbetsform och arbetsuppgifter. LÄS MER