Sökning: "kvalitativ litteraturöversikt socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kvalitativ litteraturöversikt socialt arbete.

 1. 1. Faktorer som påverkar rökvanor hos patienter med kranskärlssjukdom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Lindman; Ellinor Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Kranskärlssjukdom; Rökstopp; Främjande faktorer; Försvårande faktorer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Tobaksrökning är ett av de största hoten mot folkhälsan i världen och orsakar årligen miljontals dödsfall. Det finns ett starkt samband mellan dagligrökning och insjuknande i kranskärlssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Hinder och möjligheter på vägen till arbete : En kvalitativ litteraturöversikt över arbetssituationen för personer med schizofreni

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Högberg; Rebecca Lindblom; [2021]
  Nyckelord :IPS; labor market; occupational rehabilitation; schizophrenia; systems theory; traditional vocational rehabilitation; arbetsmarknad; arbetsinriktad rehabilitering; IPS; schizofreni; systemteori; traditionella rehabiliteringsmodellen;

  Sammanfattning : Arbete är en betydelsefull del av både ett socialt och ekonomiskt oberoende liv för alla människor i yrkesverksam ålder. Individer med funktionsnedsättning har generellt svårare att hitta, få och behålla ett arbete på en öppen, konkurrensutsatt arbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Individfaktorer för gränssättning i flexibelt arbete : Tjänstemäns upplevelser av work-life balance

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jenny Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Jenny Eriksson Titel: Individfaktorer för gränssättning i flexibelt arbete – tjänstemäns upplevelser av work-life balance Kurs: Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masternivå Lärosäte: Högskolan i Gävle Problemformulering: Tjänstemän beskrivs i litteraturen vara en yrkesgrupp som har svårt att upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid på grund av tidspress och otydliga förväntningar på tillgänglighet. Balans mellan arbete och fritid är viktig för ett hållbart arbetsliv och obalans kan leda till minskad återhämtning och sjukskrivning som följd. LÄS MER

 4. 4. Att leva med endometrios – En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vendela Häll; Milena Milanko; [2020-08-07]
  Nyckelord :endometrios; livskvalitet; upplevelse; bemötande; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen är drabbad av endometrios. Sjukdomen medförbesvärliga komplikationer i det dagliga livet, vilket innebär att kvinnornas liv påverkas såvälfysiskt som psykiskt. LÄS MER

 5. 5. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER