Sökning: "kvalitativ litteraturstudie metod socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kvalitativ litteraturstudie metod socialt arbete.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med migrän

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Granberg; Sofia Wiklund; [2019]
  Nyckelord :migrän; upplevelser; översikt; personcentrerad vård; känsla av sammanhang; smärta;

  Sammanfattning : Migrän är en kronisk sjukdom och kännetecknas ofta av återkommande smärtsamma attacker som kan medföra illamående samt ljud- och ljuskänslighet. Det är en ärftlig sjukdom som är tre gånger mer vanligt hos kvinnor än hos män. LÄS MER

 2. 2. Återhämtningskapital och genus : en litteraturstudie av kvinnors och mäns återhämtning i samband med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Stockhaus; Victoria Liljegren; [2019]
  Nyckelord :återhämtningskapital; alkoholmissbruk; genus; könsskillnader;

  Sammanfattning : Följande uppsats presenteras som en litteraturstudie och baseras på redan befintlig forskning inom ämnet återhämtning från alkoholmissbruk. Utöver det ämnar denna uppsats studera likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns återhämtning från alkoholmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Att leva med multipel skleros : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Lindfors; Erica Väisänen; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Patient; Experiences; Quality of life; Qualitative; Nurse; Multipel skleros; Patient; Upplevelser; Livskvalitet; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med en oberäknelig natur, vilket speglas i variationen av symtom och sjukdomsförlopp. MS drabbar inte endast dem med sjukdomen utan även närstående. LÄS MER

 4. 4. Begränsningar i vardagen efter en stroke : En kvalitativ studie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Madelen Bengtsson; Anna Hunko; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; kvalitativ; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stroke; vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Stroke orsakar plötsligt bortfall av kroppsfunktioner. Dessa bortfall kan bli bestående. Att leva med stroke innebär att lära sig leva med nya levnadsvillkor. Dessa villkor skiljer sig från tidigare liv. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av endometrios och deras möte med vårdpersonal - En kvalitativ allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Runnevik; Alexandra Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Endometrios; påverkan; upplevelse; livskvalité; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar 10% av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen medför en mängd olika symtom och kan i värsta fall leda till att kvinnor blir infertila. Att bli diagnostiserad och behandlad i tid är därför väsentligt. LÄS MER