Sökning: "kvalitativ med konklusion"

Visar resultat 1 - 5 av 1179 uppsatser innehållade orden kvalitativ med konklusion.

 1. 1. Nurses' process to achieve adherence with TB/HIV co-infected persons

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Heloiza Lundgren Ekberg; Sofie Stensman; [2020]
  Nyckelord :adherence; competence; interpersonal relations; person-centred care; TB HIV co-infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tuberkulos är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall globalt. HIV/AIDS orsakade en pandemi på 1980-talet som fortfarande är en allvarlig hälsorisk i vissa låg- och medelinkomstländer. 8500 personer lever med en TB/HIV co-infektion i Brasilien. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Örnhag; Robert Norberg; [2020]
  Nyckelord :barn; cancer; föräldrar; känslor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir drabbat av cancer vänds hela familjens liv upp och ner. Föräldrarna får nya roller att hitta under tiden de ska vårda sitt sjuka barn. Föräldrar går ofta igenom en kris och det är viktigt för den legitimerade sjuksköterskan att ha kunskap för att stötta föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
  Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter om skador och skadeförebyggande träning hos tennistränare : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :Skadeförebyggande träning; skadehantering; skador; tennisspelare; tennistränare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tennis är nyttigt både för den fysiska och mentala hälsan. De vanligaste skadorna som rapporterats innan är knäskador och axelskador. En riskfaktor för tennisskadors uppkomst är omkretesen på tennisrackets handtag, tennisrackets storlek på huvudet och träningsvolymen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lotta Eklund; Malin Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Arbetsmiljö; Erfarenheter; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs höga krav på de sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning både kunskapsmässigt och gällande att ta beslut och för en akut skadad eller sjuk person kan det vara livsavgörande att få tillgång till rätt vård i tid. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård. LÄS MER