Sökning: "kvalitativ metod enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod enkät.

 1. 1. Förmågan att se in i framtiden, en möjlig väg till engagemang i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Pontus Engström; [2021]
  Nyckelord :Engagemang; motivation; målsättning; målteorier; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Engström, Pontus (2021). Förmågan att se in i framtiden, en möjlig väg till engagemang iskolan. Specialpedagogprogrammet/Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutvecklingoch ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg : En studie om hur Generation Z ställer sig till marknadsföring i flera mediekanaler i olika format

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :William Lilja; Julia Jönsson; [2021]
  Nyckelord :transmedia storytelling; marketing strategy; generation z; engagement; media technology; transmedialt berättande; marknadsföringsstrategi; generation z; engagemang; medieteknik;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenet transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg och hur Generation Z ställer sig till marknadsföring som kommunicerar information genom flera mediekanaler i olika format. Ur ett historiskt perspektiv används transmedialt berättande inom n jesbranschen och definieras som en interaktiv berättelse som finns på flera plattformar i olika format. LÄS MER

 3. 3. ”En bild säger mer än tusen ord” - Föräldrars uppfattning av bildstöd vid vanligt förekommande procedurer : En enkätstudie inom barnsjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Carlström; Mia Schilström; [2021]
  Nyckelord :Children; Picture Support; Procedure Preparation; Parents; Information; Barn; Bildstöd; Procedurförberedelse; Föräldrar; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnperspektiv och barns perspektiv är grundläggande för ett barncentrerat förhållningssätt där barnet respekteras och tillåts vara delaktig. Vården ska utformas och genomföras i samråd med barnet och föräldrarna vilket ställer krav på vårdpersonalen att ge individanpassad information utifrån barnets förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärarens utmaningar för att arbeta kompenserande för elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Truls Brorsson; Hansson Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; Autismspektrumtillstånd; AST; Idrott och hälsa; Kompenserande; Tid;

  Sammanfattning : Vårt arbete utgår ifrån ett tredelat syfte. Det första syftet med vår studie är att undersöka vilka kompenserande hjälpmedel eller anpassningar som används av lärare inom ämnet idrott och hälsa för att kompensera eventuellt behov hos elever med AST-diagnos. LÄS MER

 5. 5. Krafter och rörelser i lekparken, utomhusmiljön och klassrummet i årskurs 1-3 : En studie med en kvalitativ metod om lärares undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Pettersson; Rebecca Edstein; [2021]
  Nyckelord :krafter; rörelser; lekparksfysik; utomhusmiljö; artefakter; mediering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka undervisningsmetoder som lärare tillämpar i undervisningen om krafter och rörelser. Datainsamlingsmetoden som ligger till grund för studien är en digital enkät som består av öppna frågor och har besvarats av tio personer. LÄS MER