Sökning: "kvalitativ metod friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod friberg.

 1. 1. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Background: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser under cytostatikabehandling vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Bäckström; Lina Hassel; Cecilia Lundborg; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; cytostatikabehandling; upplevelse och kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen kvinnor diagnostiseras av världen över. Cytostatikabehandling är en frekvent metod som används vid bröstcancer och bidrar till en mängd olika biverkningar. När kvinnan går från frisk till sjuk sker en transition, vilket innebär förändringar i livet. LÄS MER

 3. 3. Hur personer med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Sörman; Nike Westerberg; [2020]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Healthcare personnel; Professional-Patient relations; Encounter; Patient experience; HIV; AIDS; Hälso- och sjukvårdspersonal; Vårdrelation; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk immunsjukdom. Idag lever cirka 40 miljoner av världens invånare med HIV. Dagens effektiva behandlingsmetoder innebär att människor med HIV kan vara helt symtomfria utan risk att föra smittan vidare. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och lindring av postoperativ smärta : ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Danijela Peric; Pramila Rimal; [2020]
  Nyckelord :Bedöma och lindra; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; postoperativ smärta; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp. Det är en individuell upplevelse och kan leda till olika komplikationer, bland annat kronisk smärta, sämre sårläkning och mortalitet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och lindra den postoperativa smärtan. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av egenvård när hjärtat sviktar: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Lööv; Beilul Tesfai; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; information; knowledge; nursing; qualitative; well-being; Hjärtsvikt; information; kunskap; kvalitativ; omvårdnad; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global folkhälsosjukdom som berör både fysiska och psykiska aspekter. Symtomen skapar begräsningar i vardagen och påverkar livskvalitén. Hjärtsvikt är en oförutsägbar sjukdom som inte kan botas men symtomen kan lindras med hjälp av medicinering, behandling och underhåll av egenvård. LÄS MER