Sökning: "kvalitativ metod psykosociala arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod psykosociala arbetsmiljö.

 1. 1. Det transformativa ledarskapet, en självklarhet! Eller? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på ledares inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Simone Löfblad; Madeleine Bringevall; [2019]
  Nyckelord :Transactional Leadership; Transformational Leadership; Psychosocial Work Environment; Situational Leadership; Motivation; Job Satisfaction; Transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; situationsanpassat ledarskap; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte – Syftet med studien är Att undersöka samband mellan ledarskap och god psykosocial arbetsmiljö hos medarbetare.För att svara på studiens syfte har syftet brutits ned till tre frågeställningar enligt nedan. 1. LÄS MER

 2. 2. Jag tar aldrig av mig jobbhatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Andersson; Amanda Nordström; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial ohälsa; social- och organisatorisk arbetsmiljö; chefens roll; the Romance of Leadership; tillgänglighet; effektivitet.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: “Jag tar aldrig av mig jobbhatten”, en kvalitativ studie om hur chefer uppfattar sin psykosociala ohälsa. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2019 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Johan Alvehus Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka den organisatoriska- och sociala ohälsa som existerar på arbetsplatser inom den privata sektorn, runt om i Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Hur farlig är floden och hur väl kan vi simma?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Åkesson; Lovisa Stéen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Psykosocial arbetsmiljö; KASAM; Självledarskap; Strategier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasielärare upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare är syftet att undersöka hur lärare använder självledarskap eller andra strategier och hur de kopplas till deras upplevelser av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. LÄS MER

 4. 4. ”Vad är en god arbetsmiljö i förskolan?” : En kvalitativ studie om arbetsmiljön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Chris Andersson; Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Workplace enviroment; preschool; physical work environment; psychosocial work environment; comprehensibility; manageability; meaningfulness; Arbetsmiljö; förskolan; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolans uppdrag ingår det att tillföra en trygg och optimistisk arbetsmiljö som inkluderar alla barn och personal. Pedagogerna ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar för den professionella sångrösten – en fokusgruppsstudie av operakoristers arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Erika Everbring; [2019]
  Nyckelord :Operasångare; Röstbelastning; Arbetsmiljö; Fokusgrupper; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa. Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER