Sökning: "kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 25287 uppsatser innehållade orden kvalitativ metod.

 1. 1. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 2. 2. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 3. 3. Hur ser offentligt anställda kommunikatörer på användandet av varumärken i offentlig sektor?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Hampus Bylander Magnusson; [2021-11-02]
  Nyckelord :varumärken; demokratiska principer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild över hur anställda kommunikatörer i offentliga organisationer ser på användandet av varumärken i offentlig sektor. Studien ska undersöka huruvida demokratiska principer kan vara hotade av kapitaliska principer som utgör grunden i varumärkesarbete. LÄS MER

 4. 4. Kultur på intranätet: en kvalitativ studie av organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Catharina Sauvolainen; [2021-10-27]
  Nyckelord :organisationskommunikation; intern kommunikation; organisationskultur; intranät;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur organisationskulturen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset påverkar medarbetarnas uppfattning av intranätet som kommunikationskanal. Dessutom studeras den roll som intranätet har för upprätthållandet och utvecklingen av den interna organisationskulturen. LÄS MER

 5. 5. Vad betyder ett intranät? Meningsskapande kring intranätet i en heterogen organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Pia Nilsson; [2021-10-27]
  Nyckelord :intern kommunikation; intranät; meningsskapande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse ett intranät kan ha i en organisation. För att få veta det undersöks medarbetarnas upplevelse av intranätet hos stiftelsen Bräcke diakoni. LÄS MER