Sökning: "kvalitativ omorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden kvalitativ omorganisation.

 1. 1. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 2. 2. FÖRMEDLING OCH KOMMUNICERING AV EN OMORGANISATION - En kvalitativ studie om hur medarbetare i Sverige upplevde en omorganisation i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Tennmark; [2020-08-26]
  Nyckelord :Inflytande; Kommunikation; Organisationsförändring; Omorganisation; Planerad förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ studie, studera hur en omorganisation i ett globalt företag har förmedlats och kommunicerats till medarbetare i Sverige samt att studera hur chefer och anställda ställde sig till förändringen.Teori:Tidigare forskning om nationella kulturer, kommunikation och reaktioner vid förändringar presenteras. LÄS MER

 3. 3. Polisreformen ur lokalpolisers perspektiv : En kvalitativ studie om polisreformens innebörd för lokalpoliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Ellinor Velander; Narin Rasol; [2020]
  Nyckelord :the police reform; local police officers; the reorganization; Police Authority; polisreformen; lokalpoliser; omorganisationen; Polismyndigheten;

  Sammanfattning : The aim behind this work was to investigate whether the Police Authority's reorganization in 2015 had any impact on local policing. In order to get an answer to this, 8 local police officers were interviewed in different regions around the country. LÄS MER

 4. 4. Vårdandet i samband med tidig hemgång från förlossningen : En intervjustudie ur barnmorskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Barber; Michaela Kaldén; [2020]
  Nyckelord :tidig hemgång; barnmorskans upplevelse; vårdande; förlossningsvård; stöd vid förlossning; moderskap;

  Sammanfattning : Vården bör skapa förutsättningar för att individen ska kunna ta egna informerade beslut rörande sin egen kropp och sexuella och reproduktiva hälsa. Idag vårdas den nyblivna mamman ungefär 6 – 12 timmar efter en normal förlossning. LÄS MER

 5. 5. Förändring - en del av vardagen. En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anel Maslesa; Oscar Johnson; [2020]
  Nyckelord :tillit; osäkerhet; kommunkation; ledarskap; omorganisation; socialtjänst; arbetsförmedlingen trust; insecurity; communication; leadership; organizational change; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has its basis in the relation between social services and the public employment services. Financial assistance functions as the welfares utmost safety net and is supposed to work as a complement to the general system, which the society provides. LÄS MER