Sökning: "kvalitativ positivism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kvalitativ positivism.

 1. 1. Drömmen om ett högt organisatoriskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Charlotte Hagemann; Johan Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriskt engagemang; Alienation; Familjeföretag; Decentralisering; Organisatorisk positivism; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är öka förståelsen för vad som bidrar till ett högt organisatoriskt engagemang hos medarbetare. Metod: En kvalitativ fallstudie på företaget Carl F. LÄS MER

 2. 2. Produktutvecklingav friktionssvetshuvuden genom K-FMEA och DFA2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Wikdahl; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Product Development; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; Friction Stir Welding; produktutveckling; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; friktionssvetsning; FSW;

  Sammanfattning : I och med ökad konkurrens och ökade kundkrav behöver företag bedriva produktutveckling med en rapid approach. ESAB:s sätt att svara upp mot dessa krav har resulterat i ett brett produktsortiment av friktionssvetshuvuden. Deras långsiktiga mål är därför att inrätta en ny standard för att reducera kostnader. LÄS MER

 3. 3. Köpcentrens Evolution - en kvantitativ studie av köpcenter och dess attraktivitetsfaktorer som grund för konkurrenskraft.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Liridona Mustafa; Mirja Danielsson; Filip Miskovic; [2014]
  Nyckelord :Köpcenter; konkurrensfördelar; förbättringsinvesteringar; strategier; patronage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Köpcentrens Evolution - en kvantitativ studie av köpcenter och dess attraktivitetsfaktorer som grund för konkurrenskraft. Seminariedatum: 2014-01-16 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, Marknadsföring, 15 hp Författare: Mirja Danielson, Filip Miskovic och Liridona Mustafa Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Köpcenter, konkurrensfördelar, förbättringsinvesteringar, strategier, patronage Syfte: Studera förändringar av patronagefaktorer som påverkar kunders köp- och besöksbeteende utifrån köpcenter och dess ledning. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett performance management-system : För mätning av prestationer inom Rottne industris reservdelslager

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Lidby; Philip Ringström; [2014]
  Nyckelord :Performance management; performance management process; performance management system; performance measurement; spare part logistics; aftermarket logistics; target setting.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rottne industri är ett företag som tillverkar skogsmaskiner, närmare bestämt skördare och skotare. En viktig del av företagets strategi i dagsläget grundar på att bedriva en generös reservdelsverksamhet ut mot kunder. Reservdelsverksamheten har vuxit och blivit en konkurrensfördel för Rottne industri. LÄS MER

 5. 5. Minimering av saldodifferenser och ledtidsvariationer genom processförbättring : En fallstudie på Kockums lager i Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Lidby; Ringström Philip; [2013]
  Nyckelord :Saldodifferens; ledtidsvariation; processförbättring;

  Sammanfattning : Inventory management is a key part of a company’s logistics function and is of great importance to companies as it is a substantial cost. It is of high importance for a company to make sure that the warehouse is efficient as possible. LÄS MER