Sökning: "kvalitativ riskanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden kvalitativ riskanalys.

 1. 1. Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Adrian Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk management; risk management process; risk perception; strategic marketing; e-commerce; clothing industry; the coronavirus pandemic; Risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; riskuppfattning; strategisk marknadsföring; marknadsföringsstrategier; e-handel; klädbranschen; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. LÄS MER

 2. 2. Profitability of animal welfare : a German pig fattening business participating in the German animal welfare initiative “Initiative Tierwohl”

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jana Zibolka; [2021]
  Nyckelord :farm animal welfare; fattening pig production; Initiative Tierwohl; profitability; cost accounting; risk analysis; farm case;

  Sammanfattning : Increasing numbers of people are concerned about the conditions of farm animal husbandry systems and of the whole meat industry as well as of the welfare of farm animals in Germany. The willingness to pay for animal welfare-friendly products is increasing, while until now there is only one market-based farm animal welfare (FAW) label in Germany, the “Initiative Tierwohl” (ITW). LÄS MER

 3. 3. Interorganisatorisk samverkan i utvecklingsprojekt inom infrastruktur : Ett arbete kring organisationsstruktur och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Anna Johansson; Linnéa Lundbäck; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational collaboration; Infrastructure; Changes in project plan; Decision making; Interorganisatorisk samverkan; Infrastruktur; Ändringar i projektplan; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Inom stora infrastrukturprojekt finns det en risk att saker inte går enligt plan. Detta kan bero på oförutsedda händelser och kan resultera i överskriden budget och/eller tidplan. Dessa oförutsedda händelser kan vara allt ifrån att det saknas ett godkännande att få påbörja ett bygge, till att vädret påverkar planerna. LÄS MER

 4. 4. Omvandling av kontorsyta till bostäder : En studie om fastighetsbolags beslutsfattande och bedömning av lönsamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nils Bergström; Johan Åkerström; [2021]
  Nyckelord :Omvandlingsprocessen; omvandling; kontorsyta; bostäder; beslutsfattande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Titel: Omvandling av kontorsyta till bostäder – En studie om fastighetsbolags beslutsfattande och bedömning av lönsamheten. Problemformulering: Hur kan fastighetsbolag analysera investeringsmöjligheten avseende omvandling av kontorslokaler till bostäder? Vilken boendeform är mest lönsam vid omvandling av kontorslokaler till bostäder? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara fastighetsbolags investeringsbeslut vid omvandling av kontorsyta till bostäder samt utvärdera vilken boendeform som är mest lönsam. LÄS MER

 5. 5. Web-based interface for data visualization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pantea Tavassoli; [2020]
  Nyckelord :data visualization; web-interface; D3.js; Covid-19; datavisualisering; web-gränssnitt; D3.js; Covid-19;

  Sammanfattning : In the age of Big data and exponential digitalization, data visualization is becoming a ubiquitous tool to understand trends, patterns and identify deviations that better help in decision making. The purpose of this thesis is to explore how a scalable data visualization interface can be designed with the open-source web library D3.js. LÄS MER