Sökning: "kvalitativ samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kvalitativ samtalsanalys.

 1. 1. ATT FÅNGA KOLLEGIALT LÄRANDE I VUX-ENUTBILDNINGENS PRAKTIK - aktionsforskning för professionella lärandegemen-skaper

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fredrik Dahl; [2018-08-25]
  Nyckelord :vuxenutbildning; aktionsforskning; inquiry; kollegialt lärande; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; flerstämmighet; mixed method; innehållsanalys; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med förbättrad förståelse om kollegialt lärande och systematiskt utvecklingsarbete i vuxenutbildningens praktik på gymnasial nivå, ett forskningsområde som utgör obruten mark. Intresset riktas mot professionella lärandegemenskaper (pro-fessional learning community, PLC). LÄS MER

 2. 2. Att förstå matematiska begrepp i enkommunikativ kontext. : En kvalitativ studie om elevers begreppsanvändning vida rbete med laborativt material.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Besfort Shulemaja; Karljohan Stenberg; [2018]
  Nyckelord :begreppsanvändning; grundskolan; kommunikation; laborativt material; matematik;

  Sammanfattning : Elever i svenska skolan har uttryckt att mer tid för kommunikation mellan varandra behövs för att skapa bättre förståelse för matematiska begrepp. Forskning visar att matematikundervisningen pendlar mellan två språk, vardagligt och matematiskt. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling genom sociala samspel : En empirisk studie om lågstadieelevers samtalsstrategier i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zara Fredriksson; Ellen Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Muntligt berättande; CA; beskrivande förmågan; socialt samspel; kommunikativ miljö;

  Sammanfattning : En förmåga i kommunikation och socialt samspel krävs för att kunna utvecklas och delta i såväl skolan som i samhället. Dock finns det en oro för elever språkliga förmåga vid skolstart. Tidigare studier belyser att språket och den beskrivande förmågan kan utvecklas genom muntligt berättande och sociala samspel. LÄS MER

 4. 4. Diskurser i förskollärarutbildningens VFU : Styrning i verksamhetsförlagdutbildning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gudrun Hellström; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsförlagt utbildning; VFU; praktik; lärarutbildning förskollärarutbildning; skola; förskola; styrning; governmentality; diskurs.;

  Sammanfattning : Uppsatsen har fokus på lärarutbildning, närmare bestämt VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i förskollärarutbildning, som diskursiv praktik. Detta som ett exempel på styrning in i en yrkesroll genom sociala praktiker och diskurser inom utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Spelar de någon roll? : En kvalitativ studie om ansiktsarbete inom debattformatet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Lisa Forsberg; [2017]
  Nyckelord :facework; conversation analysis; participant; debate; politeness; disagreement; ansiktsarbete; samtalsanalys; deltagare; debatt; artighet; oenighet;

  Sammanfattning : This paper focuses on facework used by the invited guests in a broadcasted debate. The purpose of this analysis is to investigate how the invited guests use facework and how the guest relate to their functional role within the debate. The aim is also to investigate how the phases of the debate regulate the facework used by the guests. LÄS MER