Sökning: "kvalitativ samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvalitativ samtalsanalys.

 1. 1. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel En kvalitativ studie i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Lilja; Annelie Hedin-Ryan; [2020-01-15]
  Nyckelord :Grundsärskola; samtalsmatta; språksvårigheter; AKK; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med studien var att öka kunskapen om hur samtalsmattan fungerar somkommunikationshjälpmedel för elever i språksvårigheter på två grundsärskolor och engymnasiesärskola. Våra frågeställningar var; Vilka aspekter är centrala för att samtalsmattanska fungera som ett AKK- hjälpmedel? Hur fungerar samtalsmattan som ett AKK- hjälpmedelför eleven att uttrycka åsikter och känslor? Vilka strategier behöver man som samtalsledare?Hur fungerar samtalsmattan ur kommunikationssynpunkt vid utvärdering av skol- ochelevarbeten. LÄS MER

 3. 3. P3 - Vänsterliberal smörja? : En kvalitativ studie om partiskhet i partiledarintervjuerna i Morgonpasset i P3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Wede; Clara Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Morgonpasset i P3; power; radio; political communication; unbiased; party leader; CDA; critical discourse analysis; party leader interview; Morgonpasset i P3; makt; radio; politisk kommunikation; opartiskhet; partiledare; CDA; kritisk diskursanalys; partiledarintervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det går att identifiera partiskhet i frågorna programledarna ställer till partiledarna i Morgonpasset i P3:s inslag partiledarintervjuer, som sändes 2018. Problemet som leder fram till syftet är att public services anses vara vänsterorienterade i deras sändningar trots krav på opartiskhet i sina riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. ATT FÅNGA KOLLEGIALT LÄRANDE I VUX-ENUTBILDNINGENS PRAKTIK - aktionsforskning för professionella lärandegemen-skaper

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fredrik Dahl; [2018-08-25]
  Nyckelord :vuxenutbildning; aktionsforskning; inquiry; kollegialt lärande; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; flerstämmighet; mixed method; innehållsanalys; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med förbättrad förståelse om kollegialt lärande och systematiskt utvecklingsarbete i vuxenutbildningens praktik på gymnasial nivå, ett forskningsområde som utgör obruten mark. Intresset riktas mot professionella lärandegemenskaper (pro-fessional learning community, PLC). LÄS MER

 5. 5. Att förstå matematiska begrepp i enkommunikativ kontext. : En kvalitativ studie om elevers begreppsanvändning vida rbete med laborativt material.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Besfort Shulemaja; Karljohan Stenberg; [2018]
  Nyckelord :begreppsanvändning; grundskolan; kommunikation; laborativt material; matematik;

  Sammanfattning : Elever i svenska skolan har uttryckt att mer tid för kommunikation mellan varandra behövs för att skapa bättre förståelse för matematiska begrepp. Forskning visar att matematikundervisningen pendlar mellan två språk, vardagligt och matematiskt. LÄS MER