Sökning: "kvalitativ semiotisk innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kvalitativ semiotisk innehållsanalys.

 1. 1. 30 YEARS OF JUST DO IT, ARE THEY CRAZY ENOUGH? En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It-kampanj Dream Crazy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Gerke; Andreas Moberg; Ida Tilemo; [2019-07-01]
  Nyckelord :Varumärke; Politisering; Retorik; Semiotik; Nike;

  Sammanfattning : Syfte: Vår studie ämnar att analysera hur Nike skapar mening i sin kommunikation och hur den relaterar till den moderna samhällskontexten. Genom analysen förväntar vi därmed oss kunna urskilja vilka värderingar och budskap som varumärket Nike laddas med. LÄS MER

 2. 2. "Det blir helt enkelt ingen riktig valkampanj utan valaffischer." : En semiotisk- och retorisk analys av förekomsten av ideologier i Sveriges valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jolanda Stenstam; [2019]
  Nyckelord :politisk kommunikation; visuell kommunikation; riksdagsval; valaffisch; ideologi; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att analysera förekomsten av ideologier i Sveriges riksdagspartiers valaffischer från valet 2018. Specifikt analyseras åtta valaffischer, en från vartdera parti. Med avstamp i fältet politisk kommunikation görs en kvalitativ innehållsanalys. Semiotiken och retoriken fungerar som teori och metod. LÄS MER

 3. 3. Rise of The Robots : En innehållsanalys om representation av virtuella influencers

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Denise Sundvall; Sara Harila; [2019]
  Nyckelord :Virtuell influencer; representation; Instagram; semiotik; identitet; publik; interaktion; hyperrealitet; simulation;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks representationen av virtuella influencers och interaktionen mellan publiken. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för detta nya fenomen som idag växer på sociala medier, och framför allt Instagram. LÄS MER

 4. 4. ICA är Rosa! : En studie av ICA:s reklamfilmer för Rosa Bandet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Eric Cagenius; [2019]
  Nyckelord :ICA; Rosa Bandet; Cancerfonden; semiotik; retorik; appellformer; argumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ICA i sina reklamfilmer för Rosa Bandet-kampanjen de årligen genomför i samarbete med Cancerfonden framställer sig själva och vilken retorik som används för att övertala mottagaren. Genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en kombinerad semiotisk och retorisk metod kommer dessa frågeställningar kunna besvaras. LÄS MER

 5. 5. Creative Program vid Thoren Innovation School : en kvalitativ innehållsanalys av en privat gymnasieskolas marknadsföring av ett alternativt utbildningskoncept

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Hägg; Caroline Helleday Melander; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; kreativitet; semiotik; gymnasieskolor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Creative Program vid Thoren Innovation School är skriven av Louise Hägg och Caroline Helleday Melander, i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Medie- och Kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet. Uppsatsen presenterar en kvalitativ innehållsanalys av Thoren Innovation Schools (TIS) hemsida för specialiseringen Creative Program, med ambitionen att bidra med kunskap om hur utbildningars marknadsföring har anpassats till arbetsmarknaden. LÄS MER