Sökning: "kvalitativ semistrukturerad intervju"

Visar resultat 21 - 25 av 400 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju.

 1. 21. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mattias Prengne; Alexander Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Behålla; anställda; organisation; polis; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Polisbristen i Sverige är ett faktum. Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer inom polismyndigheten uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare inom polismyndigheten. Instrumentet som har använts i undersökningen är en semistrukturerad intervju där fem informanter har intervjuats. LÄS MER

 2. 22. Attityder hos tillverkare av dentala material gentemot hållbarhetsarbete och deras implementering av de globala målen för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Erik Tobiasson; Hanna Wass; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; corporate sustainability; manufacturers of dental products; sustainability management; sustainable development goals;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka attityder hos tillverkare av dentala material gentemot hållbarhetsarbete och implementering av mål för hållbar utveckling. Vår utgångspunkt i hållbarhetsarbete stammar från FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 23. "Man får ju lära sig träna själv och att ha disciplin för att träna själv" en kvalitativ intervjustudie om patienters erfarenheter av digital artrosbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Jonna Koch; Tilda Wennerstål; [2021]
  Nyckelord :Artros; digital artrosbehandling; egenvård; följsamhet; fysioterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter och upplevelser av digital artrosvård, självständig artroshantering och hälsa efter 4–7 månaders självständig artroshantering. Material och metoder: Tolv patienter med höft- eller knäartros intervjuades 4–7 månader efter avslutad behandling. LÄS MER

 4. 24. Betydelsen influencers har för unga tjejer : En kvalitativ studie om influencers påverkan på 16 - 20 åringars tjejers köpbeteende och sociala identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sally Westling; Amanda Kantola; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; social identity; consumer buying-behaviour; Influencers; Instagram; social identitet; köpbeteende;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är Instagram och influencers ett väldigt vanligt fenomen bland unga. Idag kan influencers nå ut med marknadsföring av produkter på ett helt nytt sätt än vad reklam och reklamföretag gör. De som använder sig av Instagram i störst utsträckning är tjejer i ung ålder. LÄS MER

 5. 25. Idrottslärares multimodala arbete : En kvalitativ studie om lärares undervisning i gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Årman; Trevor Biamba; [2021]
  Nyckelord :Multimodalitet; Utbildning; Lärande; Didaktik; Undervisning; Idrott och hälsa; Gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka ämnesområden som fokuseras, samt hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa använder olika modaliteter i sin undervisning. •        Vilka modala verktyg använder lärare i idrott och hälsa sig av för att organisera planera och genomföra aktiviteter som bidrar till elevernas lärande? •        Vilka ämnesområden fokuseras och vilka didaktiska ställningstaganden gör lärare i idrott och hälsa vid valet av en aktivitet? Metod Studien utfördes med en semistrukturerad intervju på 5 lärare från olika gymnasier i Sverige. LÄS MER