Sökning: "kvalitativ semistrukturerad intervju"

Visar resultat 6 - 10 av 398 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju.

 1. 6. Förskollärares undervisning i och om hållbar utveckling i förskolan : Utifrån den sociala dimensionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Nilsson; Johanna Grytell; [2022]
  Nyckelord :den sociala dimensionen; hållbar utveckling; förskola; förskollärare; undervisning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan beskriver hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen och hur denna uppfattning ligger som grund förförskollärarnas undervisning kring begreppet i förskolan. Tidigare forskning visar att undervisning om hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen ska läggas i tidig ålder för bästa resultat, samtidigt som nyare forskning kring ämnet är begränsat. LÄS MER

 2. 7. Att ställa om till distansundervisning : Lärdomar för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sophia Engström; [2022]
  Nyckelord :online teaching; learning; municipal music and arts school; music teacher; interview; sociocultural perspective; covid-19; distansundervisning; lärdomar; kulturskola; musiklärare; intervju; sociokulturellt perspektiv; covid-19;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad musiklärare på kulturskolor, utan tidigare erfarenhet av distansundervisning, har dragit för lärdomar av att undervisa på distans under pandemin covid-19. Dessutom undersöks på vilka sätt lärare kan tänka sig att undervisa på distans i framtiden samt vilka råd de vill ge till andra som ska ställa om till distans- undervisning. LÄS MER

 3. 8. Gymnasieelevers motivation till matematik med fokus på textuppgifter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Annika Berglund; [2022]
  Nyckelord :motivation; textuppgifter; matematikundervisning; matematikdidaktik; affekt; gymnasieskolan; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieelever uttrycker motivation, både allmänt för matematik och för matematiska textuppgifter. Forskningsfrågorna behandlade vilka typer av motivation eleverna uttrycker gällande de två områdena, samt om det finns kopplingar däremellan. LÄS MER

 4. 9. Att tala med skägget : Om skäggets betydelse för hur män framställer sig själva i vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tommy Skaresund; Emir Dizdarevic; [2022]
  Nyckelord :Beard; Facial hair; self-presentation; impression management; identity; Goffman; Skägg; självframställning; intrycksstyrning; identitet; Goffman;

  Sammanfattning : The theoretical background to this study is Goffman's dramaturgical perspective and his concept of identity. The purpose of the study is to investigate the significance of the beard for how men present themselves in everyday life. To answer the purpose of this study, qualitative semi-structured interview was chosen as the method. LÄS MER

 5. 10. ”Jaha, är det såhär det känns att vara hungrig? ”En kvalitativ intervjustudie kring individers upplevelser av periodisk fasta.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Häggblom; Erik Kindbom; Kim Simonsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :periodisk fasta; kvalitativ innehållsanalys; måltidsordning; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Att den mat vi äter påverkar vår hälsa är sedan länge känt, men på senare tid har en annan aspekt av kost framträtt; den om måltidsordning. Ett nytt förhållningssätt till måltidsordning är periodisk fasta som ökat i intresse under de senaste åren i takt med forskning kring dess fysiologiska effekt. LÄS MER