Sökning: "kvalitativ studie livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie livskvalitet.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent palliativt skede : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Dalia Hellmark; Leila Oghabneshin; [2022]
  Nyckelord :sjusköterskans upplevelser; livets slutskede; palliativ vård; kvalitativ analys; omvårdnad; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer någon gång under sitt yrkesliv möta patienter som är i livets slutskede, vilket innebär ett stort ansvar och en stor händelse. Att främja livskvalitet och lindra lidandet är en viktig del av omvårdnaden men även att vara nära, har en god kommunikation och stödja patienten och närstående är viktiga delar som ligger i sjuksköterskans uppgift. LÄS MER

 2. 2. ”Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra” : Upplevelsen av att leva med ADHD som barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Sundberg; Karolina Askblom; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Allmänsjuksköterska; Barn; Kvalitativ; Poddcast; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla barn har 2-6% en neuropsykiatrisk sjukdom varav ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en stor del av det. Barn med ADHD har en funktionsnedsättning som medför problematik i deras vardag. LÄS MER

 3. 3. ARBETSTERAPI VID PALLIATIV VÅRD Litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Reggiene Ramirez; Katarina Sjöberg; [2021-06-03]
  Nyckelord :Occupational therapy; palliative care; patients experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en behandlingsform för patienter med sjukdomar som inte går längre att bota med syfte att främja och öka livskvalitet, vilket möjliggörs med hjälp av ett multiprofessionellt team, där bland arbetsterapeuter är inkopplade. En kunskapsgap har identifierats eftersom det saknas tillräckligt mycket forskning om palliativa patienters upplevelser av arbetsterapi och arbetsterapeutiska metoder, samt okunskap kring arbetsterapi vid den palliativa vården bland blivande arbetsterapeuter. LÄS MER

 4. 4. “Något från andra sidan öppnade mitt fönster” - En kvalitativ studie om andlighetens betydelse för medlemmar i Anonyma Alkoholister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Aspegren; Josefina Ingvarsson; [2021]
  Nyckelord :Andlighet; alkoholism; gemenskap; andliga upplevelser; andligt uppvaknande; tolvstegsprogrammet; Anonyma Alkoholister; spirituality; alcoholism; community; spiritual experiences; spiritual awakening; the twelve-step program; Anonymous Alcoholics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study explored spirituality and alcoholism from an existential, psychological and sociological perspective. The aim of the study was to examine what the spiritual aspects of the twelve-step program meant to members of Anonymous Alcoholics (AA). The sample consisted of eight active members of AA, all located in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Att känna sig trasig: En kvalitativ studie om att leva med en förlossningsskada och dess konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Hahn; Moa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossningsskada kan medföra såväl långvariga som kortvariga konsekvenser. Många kvinnor läker och återfår en normal livskvalitet inom några veckor, medan andra upplever ett långvarigt lidande och nedsatt livskvalitet med kvarvarande komplikationer flera år efter skadan. LÄS MER