Sökning: "kvalitativ studie med tabell"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie med tabell.

 1. 1. Kommunicera effektivt vid organisationsförändring : En kvalitativ studie om chefer, kommunikation, organisationsförändring och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Fiskerud; [2021]
  Nyckelord :Managers; communication; organizational change; mental illness; Chefer; kommunikation; organisationsförändring; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur chefer resonerar kring kommunikationens roll i förändringsprocesser för att arbeta effektivt för en hållbar arbetsmiljö även under förändringen.   De forskningsfrågor som har använts i uppsatsen är följande: Vilken eller vilka kommunikativa verktyg och/eller andra modeller/teorier uppfattade de intervjuade cheferna har hjälpt dem när de genomfört organisationsförändringar? Hur ser cheferna att de kan påverka den psykiska hälsan hos sina medarbetare utifrån hur de arbetar i förändringsprocessen? Hur stämmer chefernas förändringsprocess med teorierna? Det teoretiska ramverket utgår från socialpsykologi, strategiskkommunikation, salutogenforskning och managementteorier. LÄS MER

 2. 2. "Då tog jag 4ans tabell och 7ans tabell och då såg jag att det var två som var likadana" : En kvalitativ studie om Krutetskiis matematiska förmågor som synliggörs genom elevers lösningar och intervjuer utifrån olika problemlösningsuppgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Brison Bjelkendal; Jenny Karlsson Setting; Nathalie Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Krutetskiis matematiska förmågor; problemlösningsuppgifter; rika problemlösningsuppgifter; synliggöra; begåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilka av Krutetskiis matematiska förmågor som synliggörs genom olika problemlösningsuppgifter. Utgångspunkten är frågeställningen; vilka av Krutetskiis matematiska förmågor synliggörs genom olika problemlösningsuppgifter? Tidigare forskning lyfter vikten av att anpassa undervisning för begåvade elever. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare för att stödja elever med avkodningssvårigheter? : En kvalitativ studie om lärares arbete med att stödja elever med avkodningssvårigheter i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Samuelsen Sara; Siham Kader Dahir; [2021]
  Nyckelord :avkodning; avkodningssvårigheter; läsning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur lärare arbetar för att stödja elever med avkodningssvårigheter. Studiens frågeställningar är: Hur motiverar lärarna sina val av avkodningstester för att stödja elever med avkodningssvårigheter? På vilket sätt anser lärarna att testerna är användbara? samt Hur använder lärarna sig av testerna för att arbeta med att stödja elever med avkodningssvårigheter? I bakgrunden redogör vi kortfattat för avkodningsförmågans innebörd. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som möjliggör säkerhetsmedvetenhet inom smarta hem

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Felix Holmertz; Marcus Backlund; [2021]
  Nyckelord :internet of things; smarta hem; säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska användares uppfattningar och åsikter kring säkerhetsmedvetenhet av IoT-artefakter. För att möjliggöra studien har förarbetet varit en viktig del. Förarbetet har skett genom att djupdyka inom ämnet IoT och säkerhet i olika vetenskapliga databaser. LÄS MER

 5. 5. Operationsteamets erfarenheter av kommunikation vid ett akut kejsarsnitt : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Almsand; Martina Johansson; [2021]
  Nyckelord :Collaboration in teams; communication; emergency ceasarean section; safe care; specialist nurse; Akut kejsarsnitt; kommunikation; samverkan i team; specialistsjuksköterska; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ordet kejsarsnitt kommer från latin och innebär att barnets tas ut genom livmoderväggen med ett snitt långt ner på buken. Det föds närmare 200 000 barn om året i Sverige och av dessa är 17,3 procent förlösta genom kejsarsnitt. LÄS MER