Sökning: "kvalitativ studie om företagshälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie om företagshälsovård.

 1. 1. Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång [ADA+] : En kvalitativ studie om nyckelpersoners uppfattningar om ADA+ vid sjukskrivning och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Engla Hjulström; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; dialogmodell; företagshälsovård; kvalitativ metod; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : The workplace is a setting where mental illness, especially burnouts are common in a perspective of public health. According to labor law legislation the employer is responsible of the health and working environment which also includes return to work and sickness for the employee. LÄS MER

 2. 2. SJUK FÖR ALLTID? - En kvalitativ studie om förutsättningar för lyckad återgång i arbete för kvinnor inom sjukvården efter arbetsrelaterad psykosocial ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Mååg; [2019-08-23]
  Nyckelord :Duktig flicka; KASAM; Krav; Kontroll- och socialt stöd; Lyckad återgång i arbete; Psykosocial ohälsa; Rehabilitering; Sjukvårdspersonal; Social och organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors egna upplevelser av deras rehabiliteringsprocess efter långtidssjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Studien syftar till att undersöka viktiga förutsättningar för en lyckad återgång samt undersöka huruvida ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kan hindra arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa inom sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Företagshälsovårdens erfarenheter av förebyggande arbete mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa : En intervjustudie av anställda vid en intern företagshälsovård i norra Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Ulrika Jaldemark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jaldemark Ulrika (2019). Företagshälsovårdmedarbetares erfarenheter av förebyggande arbete mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa: En intervjustudie av anställda vid en intern företagshälsovård i norra Sverige. Projektkurs Arbetshälsovetenskap 15hp, Högskolan i Gävle. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors sjukfrånvaro i en svensk tillverkningsindustri : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Birgitte Ghawi; [2017]
  Nyckelord :Industry; sick; women; health; employment; occupational health care; Industri; sjukfrånvaro; kvinnor; hälsa; anställd; företagshälsovård;

  Sammanfattning : Kvinnors sjukfrånvaro i Sverige är högre än hos män, vilket ökar kraven hos arbetsgivare att få kunskap om möjliga sjukdomsframkallande faktorer för kvinnor. De vanligaste orsakerna till kvinnors sjukskrivning är led- och muskelvärk samt psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan arbetsgivare och företagshälsovård : Kvalitativ studie om orsaker för varför arbetsgivare köper tjänster från företagshälsovård.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Occupational health care; public health; occupational health; Företagshälsovård; folkhälsa; arbetshälsa;

  Sammanfattning : Folkhälsoarbetets nationella mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för folkhälsan genom att människor påverkas av arbetsförutsättningar samt balansen mellan arbete och privatliv. LÄS MER