Sökning: "kvalitativ studie om smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie om smärta.

 1. 1. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 2. 2. Att hantera långvarig smärta under pandemin Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Erika Niklasson; Emma Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :Long-term pain; Pain management; Pandemic; Covid-19; Physical activity; Qualitative content analysis; Work situation; Långvarig smärta; Smärthantering; Pandemi; Covid-19; Fysisk aktivitet; Kvalitativ innehållsanalys; Arbetssituation;

  Sammanfattning : Introduktion: Till följd av pandemin har människor minskat sin fysiska aktivitetsnivå. Många som tidigare utfört sin träning eller fysiska aktivitet på gym, träningsanläggningar eller kanske tillsammans med andra har fått finna nya sätt att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 3. 3. Ett biopsykologiskt perspektiv på återgång till fysisk träning i grupp efter covid-19 i åldersgruppen 70 år och äldre - En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Lillian Willoughby; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Older adults; Restrictions; Physical Activity; Motivation; Biopsychosocial aspects;

  Sammanfattning : Background: During covid-19, restrictions were introduced that restricted public gatherings. This particularly affected the age group 70 years and older, and the elderly's ability to perform physical activity in groups. LÄS MER

 4. 4. "Hundra olika jag vill förklara tusen bitar av ett liv" : En kvalitativ studie som beskriver erfarenheter av det dagliga livet hos personer som lever med svår dissociation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Henriksson; Mikaela Sandberg; [2022]
  Nyckelord :dissociation; dissociative identity disorder; DID; trauma; complex post traumatic stress disorder; PTSD; nursing; caring; qualitative content analysis.; dissociation; dissociativ identitetsstörning; trauma; komplext posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det finns en väldigt begränsad mängd med studier som beskriver erfarenheter och upplevelser i det dagliga livet hos personer som lever med svår dissociation och diagnoser såsom dissociativ identitetsstörning. En ökad kunskap inom området är av yttersta vikt för att öka förståelsen, minska risken för feldiagnostiseringar med komorbida diagnoser och minska stigmatiseringen för denna utsatta patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Italian Physical Therapists’ Experiences from Working with Patients with Chronic Pain

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Mirjam Kornfeld; Linnea Teuber; [2022]
  Nyckelord :Physical therapy; experience; chronic pain; Italy;

  Sammanfattning : Background: Chronic pain is considered to be a major health issue globally, whereof Italy is one of the highest ranked countries regarding chronic pain prevalence in Europe. Chronic pain has a negative impact on quality of life and functions on a biological, social, and psychological level, which concerns all health professionals. LÄS MER