Sökning: "kvalitativ studie om studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie om studenter.

 1. 1. Att ta del av berättelser om andras liv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Parinazz Iranmanesh; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i en kvalitativintervjustudie bland studenter på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet som har ett intresse av att ta del av berättelser omandras liv undersöka hur mottagaren förstår sitt intresse och vad för funktioner berättelser om andras liv har på mottagaren. Åtta deltagare rekryterades. LÄS MER

 2. 2. ”Barn vill ju röra på sig, det spritter ju i kroppen liksom” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Helge; Madeleine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; curriculum; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; läroplanen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Tillhörande frågeställningar tar upp på vilket sätt förskollärare beskriver att de genomför arbetet med fysisk aktivitet samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna beskriver som påverkansfaktorer i arbetet med fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Akademins dolda sida : En kvalitativ studie om allmän visstidsanställning och dess påverkan på social arbetsmiljö samt sociala relationer och interaktioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Smedberg; Desirée Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Sociala relationer; Sociala interaktioner; Allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Uppsala universitet är en organisation med hög personalomsättning. Universitet anställer ofta individer på tidsbegränsade kontrakt för att behålla en flexibilitet och anpassningsbarhet gentemot den oförutsedda kvantiteten studenter. LÄS MER

 4. 4. Äventyrsguiders upplevelse av flow vid utomhusaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Engelbrektsson; Jennifer Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Flow; outdoor activity; adventure guide; Flow; utomhusaktivitet; äventyrsguide;

  Sammanfattning : Detta är en studie vars syfte var att undersöka hur äventyrsguider upplever en känsla av flow när de utför olika typer av utomhusaktiviteter. Studien har riktat in sig på flowteorin, då det är en känsla som många troligtvis kan relatera till. LÄS MER

 5. 5. Är delad glädje dubbel glädje? : En kvalitativ studie om attityder kring datadelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Westin; Sofie White; [2020]
  Nyckelord :data; attityder; internet; integritetsparadoxen; hälsodata; platstjänster; sökdata;

  Sammanfattning : Samhället har de senaste åren utsatts för en stor förändring – digitaliseringen. I Sverige används internet dagligen av nästintill hela befolkningen. För att använda de flesta hemsidor och appar behöver användaren godkänna villkor som bland annat möjliggör för företag att samla in och spara användardata. LÄS MER