Sökning: "kvalitativ studie patientsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie patientsäkerhet.

 1. 1. ”Att vårda för respekt och integritet, de orden klingar väldigt tomt här”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Havenäng; Matilda Lundvall; [2019-08-01]
  Nyckelord :Disponibel vårdplats; överbeläggningar; sjuksköterskor; upplevelse; patientsäkerhet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av hälso- och sjukvård ökar samtidigt som överbeläggningar blir allt vanligare i den svenska sjukvården. En disponibel vårdplats är utformad med det utrymme och den utrustning samt bemanning som krävs för att bedriva en god och säker vård, vilket gör det tydligt att vårdens kvalitet är beroende av den geografiska platsens utformning och egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med hållbarhet i en akut situation? : En kvalitativ intervjustudie på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset I Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mathias Björkman; Emma Fridh; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Barriers; Enablers; Sweden; Healthcare; Economy; Administration; Communication; Education; Recycling and Disposable items; Barriärer; Möjliggörare; Sverige; Sjukvård; Ekonomi; Administration; kommunikation; utbildning; återvinning och engångsartiklar.;

  Sammanfattning : Sverige är världsledande när det kommer till sjukvård och när det kommer till sopsortering men vad händer när dessa styrkor kombineras? Kan det skilja sig i uppfattningar bland vårdpersonal på ett svenskt sjukhus, samt hur ser uppfattningarna ut avdelningarna emellan. Denna studie syftar till att granska barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med fokus på engångsartiklar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Holmberg; Westerlund Anna-Karin; [2019]
  Nyckelord :Emergency unit; Nurse; Experience; Pain; Alleviation of pain; Peinrelief; Akutmottagning; Sjuksköterska; Erfarenhet; Smärta; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors upplevelser av trygghet och patientsäkerhet i den preoperativa fasen

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Wecke; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Patientsäkerhet; Trygghet; Preoperativ fas; Omvårdnad; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ska kunna värdera information om sjukdomar och medicinska faktorer som ska resultera i att korrekta omvårdnadsåtgärder och medicinska beslut tas i samarbete med anestesiologen för att öka patientsäkerheten. Begränsad mängd tidigare forskning finns om anestesisjuksköterskors känsla av trygghet och hur patientsäkerhet i den preoperativa fasen upplevs. LÄS MER