Sökning: "kvalitativ studie postpartum"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie postpartum.

 1. 1. "Att bli mamma är en känslostorm" : En kvalitativ studie om nyblivna mammors välbefinnande i relation till föräldraskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jonsson Lundin Kim; Karlsson Nellie; [2019]
  Nyckelord :Postpartum depression; new mothers; health; well-being; public health; mental health; physical health; social health; prevention; KASAM.; Förlossningsdepression; nyblivna mammor; hälsa; välbefinnande; folkhälsa; psykisk hälsa; fysisk hälsa; social hälsa; prevention; KASAM.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien är baserad på tidigare forskning som har hittat specifika riskfaktorer för att utveckla en förlossningsdepression. En förlossningsdepression klassas som den vanligaste komplikationen av en graviditet och förlossning och påverkar välbefinnandet hos både den drabbade och familjen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell under graviditet, förlossning och eftervård : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Ida Loskog; Johanna Lundén; [2019]
  Nyckelord :Childbirth; continuity of care; experience; midwife-led continuity of care; postpartum care; pregnancy; eftervård; förlossning; graviditet; kontinuerlig barnmorskeledd vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell för kvinnor under graviditet, förlossning och eftervård tillämpas i flera länder runtom i världen. Modellen har visat sig positiv både ur medicinska och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att ha genomgått en hysterektomi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Martina Edberg; Lina Sandström; [2019]
  Nyckelord :Hysterektomi; kvinnohälsa; litteraturstudie; upplevelser; kvalitativ studie; kvalitativ innehållsanalys; känslor;

  Sammanfattning : Hysterektomi är något kvinnor genomgår till följd av sjukdomar eller postpartum blödningar och det påverkar kvinnor på olika sätt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att ha genomgått en hysterektomi. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av rådgivning kring amning under graviditet och upp till tio veckor postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanin Chaaban; [2019]
  Nyckelord :Amning; upplevelse; rådgivning; information; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik har visat att amningsfrekvensen har minskat i Sverige och i världen. En orsak till minskningen kan bero på att projektet Baby Friendly Hospitals Initiative som startade 1991 i Sverige avvecklades från vårdens sida mellan åren 2003 och 2004. Därefter skedde en nedgång gällande amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors arbete med att uppmärksamma och främja relationen mellan mor och barn. : En studie om känslomässiga reaktioner efter förlossningen ur ett psykoanalytiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Wannfors; [2018]
  Nyckelord :Prenatal attachment; Prenatal depression; Postpartum depression; Mental illness; Skin to skin; Mentalization; Prenatal anknytning; Anknytning; Prenatal depression; Postpartum depression; Psykisk ohälsa; Hud mot hud; Mentalisering;

  Sammanfattning : Introduction: Close emotional bands develop between mother and child and begin already during pregnancy, several factors affect how this band develops. Fetal life and the first few hours after childbirth are important for the infant's emotional development. LÄS MER