Sökning: "kvalitativ studie resultatdiskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kvalitativ studie resultatdiskussion.

 1. 1. Att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åström Kajsa Wissel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. LÄS MER

 2. 2. Utevistelse i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares tankar om utevistelsen och dess effekter på barngruppen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beatrice Karlsson; Amanda Wikdahl; [2017]
  Nyckelord :Förskola; utevistelse; utveckling; lärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns utevistelse samt vilka för- och nackdelar de upplever med utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka effekter förskollärarna anser utevistelsen kan ha på barngruppen. LÄS MER

 3. 3. Rektorers och specialpedagogers upplevelser av proaktivt identitetsstärkande arbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Jackler; [2015]
  Nyckelord :Handledning; identitetsstärkande; inkludering; lärmiljö; proaktivt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Jenny, Jackler (2015). Rektorers och specialpedagogers upplevelser av proaktivt identitetsstärkande arbete i grundskolan (Principals and special educators’ experiences of proactive identity strengthening work in elementary school). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle – Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Förstår du vad vi menar? : En kvalitativ textanalys av Länsstyrelsen i Jönköpings externkommunikation före och efter  Klarspråksprojektets införande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Isaksson; Ida Amrén; [2015]
  Nyckelord :External communication; Text analysis; Klarspråk; Stylistic; Organizational communication; Externkommunikation; Textanalys; Klarspråk; Stilistik; Organisationskultur;

  Sammanfattning : År 2009 införde Justitiedepartementet Klarspråk i Jönköping. Klarspråk är ett projekt med ett självkontrollstest och riktlinjer för hur myndigheter ska kommunicera till allmänheten med ett enkelt och tydligt språk. LÄS MER

 5. 5. Att kliva över tröskeln : En kvalitativ studie där svenska framgångsrika medeldistanslöpare beskriver sina källor till motivation

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Sundström; Hanna Jansson; [2013]
  Nyckelord :motivation; motivationsklimat; medeldistanslöpning; elitlöpare; kvalitativ analys; semi-strukturerade intervjuer; tränarlänkfriidrott;

  Sammanfattning : Inledning: En seriös elitsatsning inom medeldistanslöpning kräver att löparen är motiverad till att kliva över de "trösklar" som det innebär. Studien som avser att på djupet utforska framgångsrika medeldistanslöpares motivation blir den första kvalitativa idrottspsykologiska studien som berör forskningsfältet. LÄS MER